Wat gebeurt er met de euro/dollar?

Gedurende 2022 is er een hoge volatiliteit op de obligatiemarktenmaar jijOok de valutamarkt heeft enkele belangrijke bewegingen ondergaan. De euro/dollarwissel bereikte in de zomer van 2022 een minimum van 0,95 en staat nu weer boven de 1,08.

Waarom viel de euro en wat gebeurt er nu?

Om te beginnen is het belangrijk om dat te onthouden de dollar is de veilige havenvaluta die de neiging heeft om te waarderen in panieksituaties. Dat gebeurde na de Russische invasie van Oekraïne.

De wereldeconomie is sterk gericht op de dollar. De dollar is de belangrijkste valuta die ze gebruiken centrale banken over de hele wereld om hun reserves aan te houden en het is de valuta die over het algemeen wordt gebruikt internationale handel.

Veel staten en bedrijven opkomende markten geven schuldpapier in dollar uit omdat het gemakkelijker is om kopers van dollarobligaties te vinden dan kopers van obligaties in uw lokale valuta.

Deze grote vraag naar dollars geeft de VS een groot voorrechtomdat het voor hem gemakkelijker wordt om zijn enorme begroting en handelstekort te financieren.

Het probleem is dat wanneer er haast is om risico’s te verminderen en schulden af ​​te bouwen, er veel vraag is naar de dollar zet het wereldwijde financiële systeem onder druk. Denk bijvoorbeeld aan opkomende landen die schulden moeten afbetalen in een versterkende valuta.

Dit is een beetje wat er afgelopen zomer is gebeurd. De dollar begon te appreciëren totdat het wereldwijde financiële systeem onder druk kwam te staan. Sommige landen, zoals Japan en China kwamen tussenbeide op de valutamarkt dollars verkopen en zijn valuta kopen.

Vanaf het najaar veranderde de situatie. De paniek nam wat af en ook andere landen begonnen hun rentetarieven te verhogen. Dit hielp de respectieve valuta’s te ondersteunen.

In onderstaande grafiek is te zien dat het renteverschil tussen de VS en Europa de afgelopen maanden minder ongunstig is geworden voor de euro.

In augustus 2022 was het rendement op 2-jaars Treasuries ongeveer 2,80% hoger in de VS dan in Europa: nu is die spread “slechts” ongeveer 1,60% hoger hoog. Geld heeft de neiging om te verhuizen naar die landen die een betere vergoeding bieden en dit verhoogt de vraag naar hun valuta.

Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek, de verkleining van het renteverschil ten gunste van de dollar heeft bijgedragen aan het herstel van de euro.

Op dit moment zal de Amerikaanse Federal Reserve (FED) naar verwachting het tempo van haar renteverhogingen verminderen. Terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) nog langer zou kunnen doorgaan. Dit zou het renteverschil verder kunnen verkleinen.

Wat gebeurt er nu met de wisselkoers EURO/DOLLAR?

Na de sterke rally sinds deze zomer zal de euro waarschijnlijk een pauze inlassen en iets van zijn appreciatie ten opzichte van de dollar verliezen.

Maar op de middellange termijn zal de dollar waarschijnlijk met een aantal obstakels blijven kampen. Het is zelfs algemeen bekend dat veel landen die niet op één lijn zitten met de VS hun deviezenreserves willen diversifiëren, weg van de dollar.

Ongetwijfeld is er, althans voorlopig, geen andere valuta die de dollar kan vervangen. Soms wordt de yuan gebruikt voor internationale handel tussen landen die hun facturering willen de-dollariseren, maar dit is nogal marginaal en de Chinese munteenheid lijkt niet rijp om een ​​reservevaluta of veelgebruikte valuta te worden voor het factureren van internationale handel.

Het kan echter niet helemaal worden uitgesloten een groot deel van de wereld probeert zijn activa en het gebruik van de dollar te verminderen.

Dit verklaart waarschijnlijk ook de stijging van de goudprijs in de afgelopen maanden, die de gebruikelijke negatieve correlatie met de reële rente heeft losgelaten en ondanks de stijgende reële rente is blijven stijgen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grote hoeveelheid goud die wordt gekocht door die centrale banken die liever goud aanhouden dan dollars.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat deze landen, zoals bijvoorbeeld China en Saoedi-Arabië, ook de landen zijn met de grootste handelsoverschotten, wat betekent dat ze enige instroom van deviezen hebben doordat ze meer dan die ze importeren, die ze moeten investeren en die overschotten nu waarschijnlijk zullen omleiden naar andere valuta in plaats van naar de dollar. Tot enige tijd geleden waren ze echter blij met het kopen van staatsobligaties.

Uiteindelijk draait de wereld nog steeds om de dollar en geen enkele andere valuta is rijp om de dollar als reservevaluta te vervangen, maar het feit dat financiën als een geopolitiek wapen worden gebruikt, zou kunnen leiden tot een wijziging van de vorige balans.

Valutahedges in portefeuilles

We maken van deze gelegenheid gebruik om te onthouden dat onze Spaarrekening in dollars hebben geen valutadekking. Ze zijn ontworpen om een ​​rendement te behalen dat gekoppeld is aan de evolutie van de officiële rentevoeten in de VS.

Met de renteverhogingen van de Fed kan een dollarspaarder een jaarlijks rendement op zijn geld van meer dan 3,5% krijgen door simpelweg te wachten.

Maar dat rendement wordt uitgedrukt in dollarsDaarom is het ontworpen voor een spaarder die de dollar als hoofdvaluta heeft of voor iemand die, zelfs zonder deze te hebben, uitdrukkelijk een deel van zijn spaargeld in dollars wil laten luiden.

Spaarrekeningen in euro’s zijn bedoeld voor spaarders die de euro als hoofdvaluta hebben (of wederom uitdrukkelijk een deel van hun spaargeld in euro’s willen hebben) en ze hebben ook geen dekking voor andere valuta.

Daarentegen al onze beleggingsportefeuilles in euro’s, die een internationale diversificatie hebben, hebben enige valutadekking, vooral ten opzichte van de dollar vanwege het gewicht dat de Amerikaanse markt in de portefeuilles heeft. Over het algemeen dekken we het grootste deel van het valutarisico af in vastrentende waarden, en gedeeltelijk dat van aandelen, aangezien het bijna een volledige afdekking is in de low-profiles, die afnemen naarmate de profielen risicovoller worden.

Een vergelijkbare situatie is van toepassing op portefeuilles in dollars, maar dan vanuit het oogpunt van de gedollariseerde belegger.

Bijlage: Euro/Dollar-superfietsen

Er zijn mensen die verdedigen dat de verandering van de EURO/DOLLAR beweegt in supercycli die meerdere jaren duren. Deze cycli kunnen alleen worden waargenomen op een zeer lange termijn grafiek.

Deze grafiek reconstrueert de €/$-wisselkoers nog voor de geboorte van de euro.

Het minimum van de €/$ zou in 1984 hebben plaatsgevonden bij een koers van 0,71.

De gemiddelde prijs van de €/$ is 1,18, 9,2% boven het huidige niveau en 24% boven het laatste dieptepunt van 0,95.

Het maximum vond plaats op 25-11-2009 met de euro en bereikte een prijs van 1,59, 47% boven de huidige prijs.

Volgens deze theorie bovendien de euro zou op de lange termijn de neiging hebben om te appreciëren begrensd door de lijn onderaan de grafiek. Deze trend wordt gevormd door een kanaal met een bovengrens die de maxima begrenst.

Op dit moment zou de EURO/DOLLAR-uitwisseling, na het doorbreken van de pariteit, een nieuwe bullish cyclus beginnen. In deze volgende bullish cyclus zou het, als het uitkomt, duidelijk boven de 1,6 kunnen uitkomen op de hoogtepunten.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *