Portefeuillegegevens SRI Indexfondsen

De eigenaardige aard van de huidige gezondheidscrisis heeft geleid tot een reeks belangrijke nieuwe trends in de samenleving en op de financiële markten, en heeft op zijn beurt latente trends versneld.

Sommige zijn meer van voorbijgaande aard, terwijl andere waarschijnlijk blijvend zijn, waardoor het aanbod voor de belegger voor altijd verandert.

Een van de trends die al in ontwikkeling was en die na de crisis definitief een boost zal krijgen, is ongetwijfeld Socially Responsible Investment (in het Engels bekend onder de afkorting ISR of SRI). Het hoofddoel van deze nieuwe beleggingsbenadering is het gecombineerde streven naar positieve rendementen en sociaal wenselijke uitkomsten.

Winstgevendheid van SRI-indexfondsen?

Je zou kunnen denken dat beleggen met een maatschappelijk wenselijk resultaat in gedachten zou kunnen betekenen dat je een lager rendement accepteert. Het zou vanuit ethisch oogpunt acceptabel zijn.

Maar met de creatie van indices die bedrijven selecteren op basis van respect voor bepaalde ethische en ecologische criteria of meer in het algemeen ASG/ESG-criteria (van het Spaanse acroniem Environment, Social and Good Governance of in het Engels Environment, Social and Governance), heeft het duidelijk worden dat maatschappelijk verantwoord beleggen niet hoeft te betekenen dat u toekomstige rendementen misloopt, maar dat het vaak een beter rendement oplevert dan traditioneel beleggen. Zelfs tijdens de crisis van dit jaar zijn maatschappelijk verantwoorde indices iets veerkrachtiger gebleken.

Dit is te wijten aan het feit dat, het combineren van de belangen van alle belanghebbenden (klanten, gemeenschappen, werknemers), in plaats van alleen de aandeelhouderswaarde te maximaliseren, wordt een bron van concurrentievoordeel op de lange termijn voor bedrijven.

Een andere belangrijke drijvende kracht achter het versterken van de drang om ethisch te beleggen, zal de groeiende invloed van jongere beleggers zijn. Deze nieuwe investeerders besteden veel meer aandacht aan duurzaamheidskwesties dan eerdere generaties, dus in de toekomst het respecteren van maatschappelijke verantwoordelijkheidskwesties zal uiterst belangrijk zijn voor bedrijven als ze nieuw kapitaal willen aantrekken.

Portefeuilles van SRI-indexfondsen

Voor zover wij weten, was het de eerste geautomatiseerde beheerder van beleggingsportefeuilles (ook bekend als Robo Advisors) die een portefeuille van SRI ETF’s in Europa introduceerde. Gezien het succes van ISR ETF-portefeuilles en de groeiende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord beleggen, hebben we besloten deze lijn ook uit te breiden naar indexfondsportefeuilles.

Daarom zijn we vanaf de publicatie van dit bericht begonnen deze optie ook aan te bieden vanaf € 1.000, zoals we al doen met onze standaard Indexfondsportefeuilles. Want hoewel het een inspanning is om duurzame portefeuilles te creëren, te onderhouden en te promoten, doen we het met een speciale motivatie, aangezien het deel uitmaakt van onze missie als bedrijf.

De hoge mate van automatisering van onze processen stelt ons in staat om de complexiteit van onze thematische en geavanceerde portfolio’s (volledig op maat) aan te kunnen. Hierdoor kunnen we deze inspanning tot een minimum beperken en dat is het in ieder geval onze bescheiden bijdrage om bij te dragen aan een betere en duurzamere samenleving.

De portefeuilles van ISR-indexfondsen zijn gebaseerd op het skelet van onze indexfondsportefeuilles, maar vervangen een groot deel van de blootstelling door indexfondsen die ESG/ASG- en SRI/SRI-indices volgen.

Blootstelling aan maatschappelijk verantwoorde fondsen varieert tussen 34% (profiel 1) en 79% (profiel 10) van de portefeuilles, een van de hoogste blootstellingen in portefeuilles van dit type. Ze dekken portefeuilles niet volledig omdat sommige activaklassen nog niet volledig vertegenwoordigd zijn in het SRI-landschap, maar het is een kwestie van maanden voordat nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd en we zullen de SRI-blootstelling van portefeuilles onmiddellijk verhogen zonder kosten of tussenkomst van de klant die heeft besloten om deze portefeuilles te kiezen. Het doel is om volledig maatschappelijk verantwoorde portefeuilles te creëren.

Kenmerken van FI ISR-portefeuilles

Samenvattend zijn de kenmerken van de FI ISR-portefeuilles:

  1. De gemiddelde blootstelling aan duurzame indices bedraagt ​​63%.
  2. De sterk gediversifieerde concepten die onze portefeuilles kenmerken, worden in alle profielen behouden.
    Het gemiddelde aantal indexfondsen is 10 per portefeuille. We behouden ook diversificatie wat betreft de beheerders die we gebruiken, door fondsen van Vanguard, iShares en Amundi te combineren.
  3. We blijven de valutablootstelling strak in de hand houden. De gemiddelde valutablootstelling is 35% en varieert van 17% van de laagste profielen tot 48% van de hoogste profielen.
  4. De beheervergoeding is gelijk aan die van onze standaard Indexfondsportefeuilles variërend van 0,15% tot 0,45%. Onderhouds- en bewaringskosten zijn ook gelijk en variëren van 0,095% tot 0,16%.
  5. De gemiddelde TER voor SRI-indexfondsen is gemiddeld 0,18%, iets hoger dan 0,15% voor onze standaard FI-portefeuilles. Onze ervaring is dat deze kleine meerkost (0,03%) geen invloed heeft op de prestaties van de portefeuilles. Op basis van onze ervaring met ISR ETF-portefeuilles zijn de prestaties zelfs iets hoger. De prestaties van enkele van de ISR-indexfondsen die we gebruiken (zie de volgende paragraaf) liggen ook in dezelfde lijn.

Details van de gebruikte SRI/ESG-indexfondsen

In deze sectie gaan we kort in op de belangrijkste kenmerken van de duurzame fondsen die we gebruiken om deze portefeuilles op te bouwen. Deze worden gemengd met (’traditionele’) indexfondsen die we al gebruiken voor onze indexfondsenportefeuilles wanneer er onvoldoende SRI-fondsen beschikbaar zijn.

iShares Green Bond Indexfonds

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties die worden gebruikt voor de financiering van projecten met directe milieuvoordelen (zoals alternatieve energie, energie-efficiëntie, preventie en bestrijding van vervuiling, duurzaam water, groen bouwen en klimaatadaptatie).

De obligaties die in de index en dus in het indexfonds zijn opgenomen, zijn uitgegeven door emittenten en bedrijven en overheidsinstellingen met een rating van beleggingskwaliteit.

Als u meer wilt weten over het fonds, raadpleeg dan hier meer informatie

Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate SRI

Dit fonds belegt in bedrijfseffecten van beleggingskwaliteit met vaste rente in de markt van de eurozone, met uitsluiting van emittenten die zich bezighouden met alcohol, tabak, gokken, militaire wapens, kernenergie, entertainment voor volwassenen, civiele vuurwapens en genetisch gemodificeerde organismen. .

Wilt u meer weten over het fonds, raadpleeg dan hier meer informatie

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

Dit is het belangrijkste aandelenfonds in de portefeuilles. Volgt de prestaties van de FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index. De index volgt de prestaties van de FTSE Developed All Cap Index na uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij:

  • Niet-hernieuwbare energie (kernenergie, fossiele brandstoffen)
  • Vice-gerelateerde producten of diensten (adult entertainment, alcohol, gokken, tabak)
  • Wapens (civiele vuurwapens, controversiële militaire wapens, conventionele militaire wapens). Bedrijven zijn ook uitgesloten van controversieel gedrag

Als u meer informatie over het fonds wilt zien, klik dan hier.

Uit de onderstaande grafiek kan gemakkelijk worden opgemaakt dat de prestaties van de FTSE Developed Index over de afgelopen 5 jaar 1,7% hoger zijn (11% APR versus 9,3%) dan de prestaties van de hoofdindex (die niet filtert op ESG-criteria) . ) en dit ook met een iets lagere volatiliteit (12,3% vs 12,6%).

Zoals hierboven vermeld, kunnen we SRI daarom een ​​ethische belegging noemen, met een hoger rendement dan traditionele belegging en met iets minder risico.

Natuurlijk zijn, zoals altijd, resultaten uit het verleden geen garantie voor toekomstige prestaties, maar het is nog steeds een goed voorteken voor de kracht van de strategie die we naar verwachting in de loop van de tijd zullen voortzetten.

Vanguard – SRI European Stock Fund

Het Fonds volgt de prestaties van de FTSE Developed Europe Index na uitsluiting van aandelen of bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn ecologische, sociale en ethische factoren zoals bepaald door de Index-aanbieder en sluiten bedrijven uit die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

Wilt u meer weten over het fonds, raadpleeg dan hier meer informatie

Amundi-index MSCI Emerging Markets SRI

Het fonds volgt de MSCI EMERGING MARKETS SRI 5% ISSUE CAPPED Index.

De MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index is een aandelenindex die representatief is voor large- en midcapmarkten in 24 opkomende landen.

De index biedt blootstelling aan bedrijven met een uitstekende beoordeling op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en sluit bedrijven uit die betrokken zijn bij kernenergie, tabak, alcohol, gokken, militaire wapens, civiele vuurwapens, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s in het Engels) en amusement voor volwassenen.

Wilt u meer weten over het fonds, raadpleeg dan hier meer informatie

Welke prestaties kunt u verwachten van FI ISR-portefeuilles

Onze ISR-portefeuilles (in ETF’s) hebben bewezen tot de meest efficiënte van ons aanbod te behoren. Het is te zien in het rapport van eind 2019. We hebben het ook gezien in de portefeuille van de maand – ISR 6 ETF’s.

Wat kunnen we verwachten van de ISR FI-portefeuilles?

De ervaring van onze portefeuilles met ISR ETF’s is, zoals we al hebben gezien, dat ze over het algemeen efficiënter zijn, niet alleen iets winstgevender, maar ook iets minder risicovol. Ook de backtest van de verdeling van de ISR Index Fund portefeuilles laat een interessant resultaat zien.

In de volgende tabel zien we verschillende statistieken van de FI ISR-portefeuilles in vergelijking met de standaard Index Fund-portefeuilles:

In het algemeen en de gemiddelden als referentie nemend, zien we dat rendementen zijn zeer vergelijkbaar in alle perioden. We zien dat de winstgevendheid van het afgelopen jaar en van het huidige jaar (zoals we weten zeer gecompliceerde periodes als gevolg van de Covid-19-crisis) iets beter is voor de FI ISR-portefeuilles. We zien ook een iets betere sharpe ratio of voor volatiliteit gecorrigeerd rendement (VAPV). Daarnaast valt op dat de maximale drop (Max. drawdown) wat lager is voor FI ISR portefeuilles.

Daarom zien we dat weer een belegger kan besluiten om een ​​verantwoorde houding aan te nemen bij het beleggen zonder een gelijke of efficiëntere portefeuille op te geven dan portefeuilles zonder ISR-bias.

Als we de FI ISR-portefeuilles vergelijken met de ETF’s ISR-portefeuilles, zien we dat de statistieken iets beter zijn voor de laatste, zoals we zien in de volgende vergelijkende tabellen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *