Marktcommentaar november 2022

Hieronder presenteren we het marktcommentaar van november 2021 en hoe de Omicron-variant de financiën zou kunnen beïnvloeden.

De Omicron-variant

Na weer een ogenschijnlijk rustige maand, veranderde eind november in een periode van sterke verkopen op wereldwijde aandelenindices. Na het nieuws over de verspreiding van een nieuwe variant van het virus, blijkbaar ontwikkeld in Zuid-Afrika, genaamd Ómicron.

Rendementen in % van de verschillende vermogensklassen uitgedrukt in euro in november 2021 Bron: inbestMe opgesteld met data van Bloomberg

Waarom maakt Ómicron investeerders ongerust?

Deze variant lijkt ongeveer 50 mutaties te hebben, waaronder ongeveer 32 in het spike-eiwit, het middel waarmee het virus cellen binnendringt en ook het doelwit is van vaccins.

Gezien de snelheid van de toename van infecties in Zuid-Afrika in de afgelopen dagen, zou Omicron een grotere capaciteit kunnen hebben voor overdracht en herinfectie.

Sinds het verschijnen van het Coronavirus is dit de vijfde variant die door de WHO als zorgwekkend is gedefinieerd. De eerste was de Alpha-variant in december 2020, gevolgd door Beta, Gamma en Delta.

Het grote aantal mutaties is zeker een aandachtspunt. In verband hiermee zijn er nu hoofdzakelijk drie punten om te specificeren:

  1. Hoe snel verspreidt het zich?
  2. Doet het meer schade dan de andere varianten?
  3. Kun je de bescherming van de huidige vaccins omzeilen?

Vooral dit laatste punt baart zorgen, aangezien het grote aantal mutaties de effectiviteit van de vaccins die momenteel in omloop zijn, zou kunnen aantasten.

De tot nu toe ontdekte gevallen lijken milde symptomen te vertonen, maar er moet rekening mee worden gehouden dat veel van de gevallen bij jonge mensen werden ontdekt.

Als wordt bevestigd dat de Omicron-variant minder ernstig is, zou dat goed nieuws kunnen zijn, aangezien het zou passen in het historische patroon van meer overdraagbare en minder ernstige varianten zodra het pandemische virus een minder gevaarlijke endemische vorm wordt.

Wat is de situatie op dit moment?

Het zal waarschijnlijk een paar weken duren om vragen over de overdraagbaarheid en werkzaamheid van de vaccins te beantwoorden. Als de vaccins die nu in omloop zijn niet effectief zouden zijn, hebben fabrikanten aangegeven dat het ongeveer drie maanden zou duren om een ​​nieuw vaccin te ontwikkelen.

De behoefte aan eenduidige communicatie (onopgelost)

Opnieuw is duidelijk geworden dat er een communicatieprobleem is. Er is nog veel verwarring met het nieuws over de werkzaamheid van de vaccins tegen de nieuwe variant.

Bronnen van de Wereldgezondheidsorganisatie merkten op dat de vaccins naar verwachting effectief zullen zijn, ondanks de beweringen van fabrikanten dat er een nieuw vaccin nodig is.

Na de fouten in het beheer van de crisis door de WHO tijdens de beginfasen van de pandemie, moet ook in dit geval met de grootste voorzichtigheid worden omgegaan met de communicatie om geen risico te lopen op paniek en wantrouwen.

Wat nodig is, is eenduidige communicatie over de werkzaamheid van vaccins die op dit moment een groot effect op de markten kunnen hebben.

Langdurige onzekerheid kan een negatief effect hebben, omdat het investeerders kan afschrikken en velen ertoe kan brengen winst te nemen door hun aandelenposities te verkopen.

Het is daarom raadzaam dat deze carrousel van tegenstrijdige informatie snel stopt: maar het lijkt erop dat de verwarring voorlopig nog even zal blijven domineren.

Druk op sectoren die verband houden met de heropening

Aandelen die verband houden met de amusements- en vrijetijdssector, het toerisme en de energiesector hebben het meest geleden, aangezien ze zullen worden getroffen door de remmen op de internationale mobiliteit als gevolg van de beperkende maatregelen die zeker zullen worden ingevoerd om de verspreiding van deze variant in te dammen.

Landen als de Verenigde Staten en Japan hebben al regels ingevoerd met strengere reisbeperkingen om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan.

Beleggers keerden terug naar het kopen van sectoren die als defensief worden beschouwd in een scenario van verdere lock-ups en technologie was eigenlijk de enige sector die de S&P 500-index deze maand omhoog hield.

Maar de technologie is sterk geconcentreerd in een paar aandelen zoals Microsoft en Apple, wat betekent dat slechts een paar namen de index ondersteunen, terwijl de meeste aandelen ver onder hun hoogtepunten liggen.

Dit betekent dat de zogenaamde ‘marktadem’ (de procentuele deelname van de aandelen aan de bullish trend) de afgelopen weken is afgezwakt.

De onderstaande grafiek toont het aantal verhandelde aandelen op de NYSE dat boven hun voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen ligt.

Het is de situatie dat terwijl de belangrijkste indices nog steeds in een opwaartse trend zitten dankzij de steun van sommige aandelen, een groot deel van de andere aandelen onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde is gebroken dat vaak als een bearish indicator wordt gebruikt. de tendens.

Er vindt dus al enige tijd enige correctie plaats in aandelen die minder media-aandacht krijgen.

Powell hint naar een versnelde “Tapering”

November 2021 was ook de maand waarin Jerome Powell herbevestigd werd als Fed-voorzitter. Onverwacht gezien de nieuwe zorgen die kort na de herverkiezing door de pandemie waren ontstaan.

Powell gaf toe dat er niet langer over inflatie kan worden gesproken als een tijdelijk fenomeen.

Hij hintte ook op de mogelijkheid om het tempo van de ’tapering’ te verhogen om een ​​einde te maken aan de inflatie om het opkoopprogramma voor obligaties voor eind juni af te ronden.

Dit verraste de markt in november 2021 zeker een beetje. Dit zorgt voor een verdere afvlakking van de rentecurves van staatsobligaties.

Aan de korte kant werd het gedreven door de verwachting van hogere beleidsrentes en de onderkant neigt naar een lager niveau in de overtuiging dat een strakker monetair beleid de groei en inflatie op de lange termijn zal verminderen.

Wat is het DOEL?

Het doel van Powell met deze agressievere toon in de communicatie naar de markten is waarschijnlijk tweeledig:

  1. Enerzijds wil de Fed een stijging van de inflatieverwachtingen in toom houden die, gezien de huidige situatie van de pandemie, had kunnen ontstaan ​​uit verwachtingen van een meer accommoderende centrale bank.
  2. Aan de andere kant, door het aankoopprogramma eerder te beëindigen, heeft de Fed meer mogelijkheden om te beslissen wanneer ze begint met het verhogen van de rente. Het zou zelfs nogal vreemd zijn als de centrale bank de rente zou verhogen terwijl ze nog steeds obligaties op de markt koopt. Daarom heeft de Fed, door vroegtijdig te stoppen, de mogelijkheid om te verhogen indien nodig en als de inflatie uit de hand loopt. Uiteraard betekent optionaliteit niet automatisch dat de rente zal stijgen, en een accommoderende Fed blijft het meest waarschijnlijke scenario.

Hoe dan ook, de twee weken tussen nu en de volgende Fed-vergadering zullen cruciaal zijn bij het vormgeven van de toekomst van het monetaire beleid in de komende maanden. Sindsdien wordt de werkelijke situatie met de nieuwe variant duidelijker en worden nieuwe arbeidsmarktgegevens gepubliceerd, te beginnen met het arbeidsrapport voor aanstaande vrijdag.

Op 12 december komt de ECB ook bijeen om te beslissen over de toekomst van het “Pandemic Emergency Purchase Program” (PEPP), dat in maart afloopt.

Ongetwijfeld zullen de beslissingen van de Europese Centrale Bank vooral belangrijk zijn voor perifere landen waarvan de schuld is ondersteund door de flexibiliteit van aankopen binnen dat programma.

Bij de beraadslagingen van de Raad van de ECB zal ongetwijfeld rekening worden gehouden met de verspreiding van de nieuwe variant.

Aan de andere kant van de schaal zullen de bewijzen van een inflatie die ook in Europa aanzienlijk is gestegen, worden gewogen: de laatste meting laat een stijging zien van 4,9% jaar-op-jaar.

Dit is grotendeels te danken aan de energiecomponent waarvan de prijsstijgingsdynamiek op de een of andere manier zou kunnen worden afgeremd door de verspreiding van de nieuwe variant.

Het effect van de nieuwe variant op de inflatie

De impact van de verspreiding van de nieuwe variant op de inflatie is zeker iets waar de centrale banken uitgebreid over zullen discussiëren.

Powell heeft gezegd dat de impact van de nieuwe variant negatief is voor groei en werkgelegenheid. Maar de impact op de inflatie is minder duidelijk.

Momenteel wordt inflatie veroorzaakt door twee hoofdfactoren:

  • Aan de aanbodzijde, aangezien knelpunten in de toeleveringsketen en stijgende grondstofkosten de productiekosten opdrijven en dit wordt doorberekend aan klanten (waardoor inflatie ontstaat) of geabsorbeerd door eigen bedrijven (verkleinende marges).
  • Aan de vraagzijde zijn mensen uit de pandemie gekomen met betere persoonlijke budgetten dankzij verminderde uitgaven tijdens de pandemie en verhoogde subsidies van overheden.

Dit zorgt voor een sterke vraag waaraan vaak niet wordt voldaan omdat bedrijven niet genoeg kunnen produceren, maar die de prijzen toch opdrijven.

Hoe past de nieuwe variant in deze dynamiek?

Aan de aanbodzijde zou kunnen worden gesteld dat de nieuwe mobiliteitsbeperkingen de aanvoer van grondstoffen en componenten moeilijker zullen maken.

Dit zou kunnen leiden tot verdere opwaartse druk op de prijzen, aangezien de kans groter is dat knelpunten in de toeleveringsketen in de toekomst zullen aanhouden.

Aan de vraagzijde. De nieuwe variant zou als gevolg van de restricties het effect kunnen hebben van een consumptiebeperking. Dit zal ertoe leiden dat mensen hun activiteit en hun uitgaven verminderen als hun mobiliteit beperkt is. Dit zou een rem kunnen vormen op de inflatiedruk.

Er moet echter ook rekening worden gehouden met het effect van de verandering in consumptiepatronen als gevolg van de pandemie. Met de pandemie zijn de uitgaven verschoven van diensten naar consumptiegoederen (zie grafiek, bron: Deutsche Bank).

Mensen kunnen niet meer uitgeven aan diensten zoals vrije tijd, entertainment, restaurants, reizen zo vrij als voorheen en hebben meer uitgegeven aan goederen zoals. Bijvoorbeeld elektronica, auto’s, woninginrichting, enz.

Als een nieuwe golf van restricties tot gevolg zou hebben dat het grootste deel van de uitgaven verder wordt gekanaliseerd van diensten naar fysieke goederen, precies daar waar de kosten al onder druk staan ​​en niet aan de vraag kan worden voldaan, zou dit leiden tot verdere inflatoire druk.

Aan de vraagzijde van de inflatie is het daarom niet eenvoudig om het gecombineerde effect van deze twee aspecten te voorspellen.

Een correctie die al raak was

Toch denken we, ondanks de onzekerheden die de nieuwe variant momenteel met zich meebrengt, dat het ergste van de pandemie achter de rug is.

Hoewel deze variant gevaarlijk is, is de gezondheidsinfrastructuur voor de strijd tegen het virus verbeterd. Maar in deze periode zullen ze nog steeds een beter beheer van de situatie mogelijk maken dan in het voorjaar van 2020.

Het is ook waarschijnlijk dat dit nieuws werd opgevat als een voorwendsel voor een correctie die al aanstaande was na een grote rally op de markten die vrijwel zonder onderbrekingen plaatsvond.

Sommige beleggers maakten van de gelegenheid gebruik om de winst van dit jaar te realiseren.

Alle indices waren extreem overbought, dus een correctie was gezond.

Er moet ook worden opgemerkt dat ondanks het wijdverbreide gevoel van Armageddon, we nog steeds een paar procentpunten verwijderd zijn van de top van de belangrijkste indices van ontwikkelde markten. Het is dus volkomen normaal.

Wat we waarschijnlijk zullen zien als de monetaire stimulering wordt afgebouwd, is een grotere volatiliteit en een terugkeer naar een meer “normale” en soms dalende markt.

Dit is waarschijnlijk wat we de laatste dagen steeds duidelijker beginnen te zien.

Tot zover het marktcommentaar van november 2021, we hopen dat u het nuttig vond. Herinner je er ook aan dat je vanaf inbestMe onze lijn portemonnees kunt zien die we aanbieden.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *