Marktcommentaar augustus 2023

Het einde van augustus 2021 markeert de zevende opeenvolgende maand van beurswinsten. Als we naar de S&P 500 kijken, is de index ongeveer 107% gestegen sinds het dieptepunt van maart 2020, maar ook meer dan 33% ten opzichte van de pre-pandemische hoogtepunten en 20% alleen al in 2021. Zeker een moeilijk ding om te zien. voorspellen in de context van de ergste wereldwijde gezondheidscrisis in de afgelopen 100 jaar.

Weer een maand winst op de beurzen

Hoewel een herstel te verwachten was na de paniek van maart 2020, veel beleggers begrijpen nog steeds niet waarom de markt zoveel beter zou moeten zijn dan voorheen voordat de crisis begon. Maar het is precies dit scepticisme, dat een groot deel van de rally heeft begeleid, dat helpt om de indices in een goede situatie te houden ondanks eventuele correcties, aangezien hoe meer pessimisme er is van de kant van beleggers, er een meer voorzichtige positionering en dus des te meer liquiditeit die wacht om in actie te komen wanneer de markt daalt.

tevens de goede resultaten in de afgelopen periode hebben bedrijfsreleases de markt ondersteund. Aan de andere kant blijven de herzieningen van de verwachte winstverwachtingen stijgen door analisten, waardoor de zorgen over waarderingen worden geminimaliseerd.

De moeilijkste periode van het jaar

Naast het feit dat markten niet constant omhoog kunnen gaan, een andere factor zorgt er nu voor dat investeerders erg ongerust blijven. We gaan september in, wat traditioneel de zwakste maand van het jaar is voor aandelenmarkten. Aangezien september na de bovengenoemde rally’s komt, wordt vooral gevreesd voor een mogelijke correctie.

Bron: Maatwerk

De druk op Chinese aandelen

Een van de thema’s van de zomer was ongetwijfeld de ondermaatse prestatie van Chinese aandelen. Het begon allemaal toen de monetaire autoriteiten tijdens het herstel van de pandemie minder accommoderend waren dan de andere grote centrale banken. Sterker nog, de De Chinese centrale bank wilde de kans op zeepbellen verkleinenvooral in de financiële en vastgoedsector.

De De Chinese autoriteiten zijn ook begonnen met het aanscherpen van hun regelgevende controle in veel sectoren, met name gericht op in het buitenland genoteerde bedrijven die toegang hebben tot een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Maar ook een aantal andere binnenlandse sectoren waren onderworpen aan regelgeving die de Chinese markt voor veel institutionele beleggers “niet-belegbaar” maakt vanwege het toenemende regelgevingsrisico.

China op zoek naar “gemeenschappelijke welvaart”

Tijdens de zomer heeft de actie in Peking connotaties gekregen die Ze gaan verder dan het financiële veld en raken het sociale en economische. In de afgelopen jaren heeft China sneller miljardairs gecreëerd dan enig ander land. De groei van de rijken en de middenklasse van China is een consensuskwestie geweest die de strategieën van bedrijven en investeerders over de hele wereld heeft geleid.

Recente toespraken van president Xi Jinping hebben echter een aanzienlijk andere langetermijnvisie geschetst. Volgens de Chinese leider zou het land eigenlijk niet zozeer moeten mikken op het creëren van miljardairs, maar juist op het bereiken van gemeenschappelijke en gedeelde welvaart.

Bron: Bloomberg

Wat betekent dit? Het is nog niet duidelijk in hoeverre de Chinese leiding het gaspedaal in wil trappen om dit doel te bereiken, maar het is duidelijk dat dit zal leiden tot herverdelend beleid gericht op om de zwakkere klassen te ondersteunen door de belastingen voor de rijken te verhogen, terwijl dit voor bedrijven strengere regels voor consumentenbescherming met zich meebrengt en een duidelijke uitnodiging om niet meer “terug te geven” aan de samenleving.

Deze nieuwe koers van het Chinese beleid heeft de markten doen schrikkenomdat gevreesd wordt dat dit zich zou kunnen vertalen in een onvriendelijk bedrijfsbeleid of de groei van de consumptie in de middenklasse zou kunnen schaden.

Wat zijn de gevolgen voor de lange termijn?

Dat moet gezegd worden dit soort gewelddadige 20/30% correcties voor Chinese indices zijn niet ongewoon en worden vaak veroorzaakt door zorgen over regelgeving in plaats van echte economische oorzaken. Als we naar een langetermijngrafiek kijken, is volatiliteit een van de kenmerken van aandelen met gewelddadige rally’s en even significante correcties.

Waar op de lange termijn rekening mee moet worden gehouden, is dat China doorgaat zwaar onderwogen zijn in de wereldindexen in vergelijking met het economische belang ervan (en geopolitiek), en die de afgelopen jaren gestaag is gegroeid.

Als we bijvoorbeeld de MSCI ACWI als referentie nemen, is het gewicht van China in deze index iets meer dan 4%, terwijl het gewicht van het Chinese bbp als percentage van het mondiale bbp 17% is. Dit komt doordat het gewicht van een land in de aandelenindices meestal afhangt van de marktkapitalisatie van zijn bedrijven, waardoor landen met een meer ontwikkelde kapitaalmarkt (met name de Verenigde Staten) oververtegenwoordigd zijn in de indices. terwijl China het minst vertegenwoordigde land is.

De onderstaande grafiek laat zien hoe China ondervertegenwoordigd is op verschillende maatstaven in de verschillende wereldindices.

Bron: JPM

Als we kijken naar de langere termijn, is de sterke correctie, hoewel niet zeldzaam, die Chinese activa ondergaan, zou een goede gelegenheid kunnen zijn om China te accumuleren en te overwegen op niveaus die hoger liggen dan die welke worden geïmpliceerd door wereldwijde beursindexen en die de facto niet het werkelijke economische gewicht van het land vertegenwoordigen.

Amerikaanse toezichthouders keuren het vaccin van Pfizer volledig goed

In de maand augustus 2021 keurde de VS het COVID-19-vaccin van Pfizer volledig goed. Sommige investeerders interpreteren de volledige goedkeuring van het vaccin als een stimulans voor de handel door reflatie die tijdens de zomer was vertraagd. Met de terugkeer naar vaccinatie, althans in de Verenigde Staten, die tijdens de zomer tot stilstand was gekomen, zou volledige goedkeuring sectoren die baat hebben bij heropening juist een boost kunnen geven.

We geloven zelfs niet dat volledige goedkeuring een game changer is, aangezien de aankondiging van de werkzaamheid van vaccins al in november 2020 plaatsvond. Sterker nog, het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om de meest sceptici te overtuigen.

Toch heeft hij de effect van het uitoefenen van druk op steeds meer bedrijven om vaccinatie verplicht te stellen voor hun personeel en dit zal waarschijnlijk de vaccinatiegraad, die in westerse landen al hoge niveaus heeft bereikt, verder verhogen en zal waarschijnlijk voorkomen dat de nationale gezondheidsstelsels in de herfst opnieuw onder druk komen te staan. Op basis van recente onderzoeken blijkt dat zeker 50% van de Amerikaanse bedrijven voor het einde van het jaar vaccinatie verplicht gaan stellen voor hun werknemers.

Powell meegaander dan verwacht in Jackson Hole

Het meest verwachte evenement van de maand was het Jackson Hole Symposium van de FED. Men meende dat dit de ideale gelegenheid was voor de aankondiging van het begin van de afbouw van de aankoop van obligaties. Dit zou mogelijk voor enige instabiliteit in de markt kunnen hebben gezorgd.

Maar de centrale bank heeft uitstekend werk geleverd door de verwachtingen te managen. In de week voorafgaand aan de vergadering spraken verschillende leden van de Fed zich uit voor een vermindering van aankopen die zeer binnenkort zou worden doorgevoerd. Nadat hij de verwachtingen op deze manier had beheerd, volstond het voor Powell om de mening te herhalen die tijdens de laatste Fed-vergadering was geuit, om deze als milder dan verwacht te interpreteren. Dit stuwde de aandelenindices naar nieuwe hoogtepunten.

In wezen lijkt er een soort van te zijn Consensus onder Fed-leden om tegen het einde van het jaar te beginnen met afbouwen, maar er moet nog enige vooruitgang worden geboekt op de arbeidsmarkt alvorens te besluiten QE af te bouwen. Het feit dat de VS nog steeds 6 miljoen werknemers onder het pre-pandemische niveau heeft, geeft de Fed enige flexibiliteit bij het beslissen wanneer ze moet bezuinigen.

De Fed herhaalt duidelijk het standpunt dat inflatie van voorbijgaande aard is

De prijsstijging heeft zich doorgezet in de VS, maar ook in Europa, en dat betekent dat reële rentetarieven zijn zeer negatief. Op dit moment zijn er geen tekenen dat deze opwaartse prijsdruk afneemt. Daarom voelde Powell zich genoodzaakt om de passiviteit van de Fed te rechtvaardigen door te herhalen dat inflatie van voorbijgaande aard is.

De redenen die Powell gaf om nogmaals de voorbijgaande aard van het huidige inflatoire fenomeen te bevestigen, waren de volgende:

  1. De stijging van de inflatie is grotendeels te danken aan de stijgende prijzen van een beperkt aantal goederen en diensten in verband met de heropening (energie, vliegtickets, gebruikte auto’s, enz.)
  2. Een aantal hiervan zijn er al een matiging ervaren op de beklimmingen. Zo lijken de prijzen van gebruikte auto’s zich te hebben gestabiliseerd.
  3. Er zijn momenteel weinig aanwijzingen dat de verhogingen zijn filteren naar de lonendie nodig zou zijn om de stijging van de inflatie structureel te laten worden.
  4. De maatregelen van de de inflatieverwachtingen op lange termijn zijn veel minder veranderd dan de inflatie die zich in de afgelopen periode heeft voorgedaan en in vergelijking met de inflatieverwachtingen op korte termijn, wat bevestigt dat de huidige prijsstijging als van voorbijgaande aard wordt beschouwd.
  5. Er is geen reden om aan te nemen dat de structurele langetermijnfactoren die de prijzen drukken (technologie, globalisering, demografie) de afgelopen maanden zijn uitgeput.

Op dit moment ligt de focus weer op het arbeidsmarktrapport van 3 september, aangezien Powell heeft aangegeven dat een verdere verbetering van de arbeidsmarkt een voorwaarde is voor lagere activa-aankopen.

We bevinden ons waarschijnlijk nog steeds in een fase, ondanks dat er enige bezorgdheid is geuit over de voortzetting van de wereldwijde groei, waarin ‘slecht nieuws goed nieuws is’. Een rapport dat iets onder de marktconsensus ligt, zal waarschijnlijk het beste resultaat voor de markt zijn, omdat het de Fed meer flexibiliteit geeft om te beslissen wanneer ze moet verlagen.

Omgekeerd zouden sterke cijfers slecht zijn, omdat het afbouwen een gevoel van urgentie zou geven, terwijl zeer slechte cijfers ook correcties zouden impliceren, omdat ze zouden aangeven dat de verwachtingen van een definitief herstel op de arbeidsmarkt uitblijven.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *