Is de meest winstgevende duurzame investering?

Het staat buiten kijf dat de situatie die we doormaken met de COVID-19-crisis ervoor heeft gezorgd dat Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) of duurzaam beleggen bij velen op de lippen is gekomen.

Er is gesproken over de veerkracht van duurzaam beleggen en zelfs over de superieure winstgevendheid ervan. Laten we proberen te zien hoeveel waar is.

Geïndexeerde SRI of duurzaam is winstgevender in 2020

In onderstaande grafiek vergelijken we 4 indices gerangschikt van minst naar meest duurzaamheid. We zien dat de resultaten op het gebied van duurzaamheid vooral goed zijn in 2020, wat een uitleg waarom de ISR in de mode is geraakt.

Bron: Bloomberg

In de bovenstaande grafiek kunnen we zien dat hoe “duurzamer” de index is, hoe winstgevender hij is geworden in 2020. Het extreme geval is de MSCI ACWI duurzame impactindex die 23,16% oploopt gelijk aan 35,2% op jaarbasis.

Bron: Bloomberg

We zien in de bovenstaande grafiek dat deze situatie wordt bevestigd voor een echte belegger die ETF’s gebruikt die de gebruikte indices repliceren.

Is de ISR of geïndexeerd duurzaam beleggen op de lange termijn winstgevender, efficiënter?

Is wat er dit jaar is gebeurd een langetermijntrend?

Grote managers hebben de populariteit van SRI herhaald en gedetailleerd onderzoek gepubliceerd:

  • We zien het bijvoorbeeld in een Vanguard-rapport waarin geen duidelijke conclusie wordt getrokken ten gunste van een grotere efficiëntie van de SRI. Het klopt dat Vanguard indexen gebruikt met screening op het eerste niveau¹.
  • iShares heeft tijdens de pandemie ook uitgebreid gesproken over duurzaam beleggen en een van de conclusies was dat: tijdens meerdere perioden van marktturbulentie de Amerikaanse ESG-aandelen-ETF’s prestaties hadden laten zien die in lijn lagen met of iets boven hun respectievelijke algemene marktindices (zie bijlage) .
  • MSCI toont informatie waaruit blijkt dat ESG winstgevender zou zijn, met minder systeemrisico en minder staartrisico (zie bijlage).

Er zal zeker meer tijd moeten verstrijken om tot meer definitieve conclusies te komen. laten we dat niet vergeten ESG/ISR- of impactindices hebben nog steeds een zeer beperkte geschiedenis en conclusies kunnen niet representatief zijn.

Verdergaand met de vergelijking van de indices (in dit geval wereldwijd) die we in de vorige paragraaf hebben gemaakt, als we die in de tijd uitbreiden zien we dat…

Bron: Bloomberg

De ESG- of impactindices of ETF’s die we hierboven hebben geselecteerd met een beetje geschiedenis, blijven het iets beter doen sinds eind 2018 (12,95% op jaarbasis voor de wereldwijde index, 14,37% met een ESG-screening en een spectaculaire 27,07% voor de impact één).

Bron: Bloomberg

Kijken we wat verder terug, dan krijgen we alleen maar historischer (medio 2016) voor de impact ETF, die de ETF zonder filters duidelijk met 15,34% overtreft. Maar als we goed kijken, zien we dat bijna alle winstverbetering uit 2020 komt.

Daarom kunnen de beste prestaties beperkt blijven tot periodes van turbulentie (volgens het iShares-rapport). Er is de afgelopen maanden veel gezegd over de veerkracht van de SRI, en wat in 2020 is waargenomen, zou daarmee verband houden.

In de grafiek hierboven we kunnen zien dat de wereldwijde ETF met ESG-screening in lijn met of iets boven zijn respectieve index heeft gepresteerd algemeen.

Er is de afgelopen maanden veel geschreven over de vraag of er onderliggende redenen zijn voor betere prestaties van ESG/ISR-indices. Als het een mode-effect zou zijn, zou het een tijdelijk effect zijn, simpelweg omdat er tijdelijk een overaanbod is, wat deze indices omhoog drijft.

Maar aan de andere kant worden er meer structurele factoren gebruikt die zouden rechtvaardigen dat de SRI het op lange termijn goed blijft doen.

  • Bedrijven met goede ESG-scores zijn over het algemeen beter geleide bedrijven.
  • Een grotere veerkracht in slechte tijden kan het gevolg zijn van voldoende aandacht voor alle belanghebbenden (klanten, werknemers, aandeelhouders, de samenleving als geheel), waardoor zelfs in slechte tijden een soort betere vraagacceptatie en veerkracht ontstaat. .

Worden deze bedrijven misschien meer geaccepteerd omdat ze duurzamer zijn? Hebben ze betere managers en betere planning?

ISR-wallets hebben inline of beter gepresteerd

Het kan anders zijn om naar de efficiëntie van een index of een ETF of indexfonds te kijken dan naar die van een portefeuille. Dit komt omdat wanneer we een portefeuille samenstellen, deze niet alleen de beste prestatie van een index, van een bepaald indexfonds of ETF belegt, maar ook van de combinatie en correlatie van de gekozen activa.

Eind 2019 we hebben het al gepubliceerd dat in het algemeen de prestaties van onze SRI-portefeuilles (sinds 2015, dus 4 volle jaren) ze waren een van de beste met een JKP van 6% en ruim boven wat een gemiddelde belegger in Spanje krijgt (weergegeven in de grafiek door de inverco-statistiek).

Zoals we in de volgende grafiek kunnen zien, kunnen we eind augustus 2020, en nadat we ons aanbod van ISR-portefeuilles ook hebben uitgebreid naar indexfondsen, opnieuw bevestigen dat de prestaties van onze ISR-portefeuilles sinds 2015 (meer dan 5 en een half jaar) een rendement hebben dat in lijn is met of iets hoger is dan hun homogene portefeuilles.

De rendementen van al onze portefeuilles blijven 6 keer hoger dan die gepubliceerd door inverco².

We zien in de onderstaande grafiek ook dat de ISR-portefeuilles van ETF’s een volatiliteit vertonen die iets lager is of in lijn ligt met hun vergelijkbare portefeuilles.

Het resultaat is een vergelijkbaar of zelfs hoger risicogecorrigeerd rendement (voor ETF-portefeuilles) volgens onderstaande grafiek:

Daarom, hoewel we niet definitief kunnen concluderen wat er op de lange termijn zal gebeuren, doen we dat wel we kunnen bevestigen dat onze ETF’s ISR-portefeuilles sinds 2015 gelijk zijn aan of iets efficiënter zijn dan hun vergelijkbare portefeuilles.

Als dit zo doorgaat (zoals we hebben gezien zijn er argumenten die deze mogelijkheid ondersteunen), een belegger die zich zorgen maakt over duurzaamheid hoeft efficiëntie niet op te geven om te beleggen volgens duurzame waarden.

zet zich in voor maatschappelijk verantwoord beleggen uit eigen overtuiging en omdat we ervan overtuigd zijn dat de investeringen zullen duurzaam zijn of niet.

Het biedt momenteel twee SRI-portfolio-opties:

¹ Er zijn verschillende niveaus van ESG-screening, uitsluiting, filter met limieten ten opzichte van de referentie-index, filters zonder limiet en indexen gerelateerd aan impactbeleggen.

² Inverco publiceert periodiek de gewogen gemiddelde winstgevendheid van beleggingsfondsen in Spanje. De kosten van vermogensbeheer zouden nog in mindering moeten worden gebracht op dit rendement, indien van toepassing. Hoewel het geen perfecte benchmark is, is het wel een indicatie van wat een gemiddelde belegger in Spanje krijgt.

Expositie

In de hierboven besproken iShares-rapporten stelt de beheerder vast dat zijn Amerikaanse ESG-aandelen-ETF’s gedurende meerdere periodes van marktturbulentie prestaties hebben laten zien die in lijn waren met of iets boven hun respectieve brede marktindices. .

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *