Impactbeleggen en zijn indices. Welke zijn?

We zagen in een vorig bericht hoe de ISR-aandelenindices efficiënter waren dan hun referentie-indices. In lijn met dit analyseproces gaan we in dit bericht een van de impactbeleggingsindices analyseren waaruit onze ISR ETF-portefeuilles bestaan.

En aangezien onze geïndexeerde SRI-portefeuilles hiervan in het algemeen blijven profiteren, vertonen ze een betere risico/opbrengstverhouding dan onze standaardportefeuilles.

Impactbeleggen: Global Impact Index

De iShares MSCI Global Impact ETF is al enige tijd opgenomen in onze geïndexeerde portefeuilles van ISR ETF’s. Deze ETF wordt gebenchmarkt met de “MSCI ACWI Sustainable Impact Index”, die is ontworpen om:

“Identificeer beursgenoteerde bedrijven waarvan de kernactiviteit zich richt op ten minste één van de sociale en ecologische uitdagingen van de wereld, zoals gedefinieerd door de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Sustainable Impact-categorieën omvatten: voedingsproducten, behandeling van ernstige ziekten, gezondheidsproducten, onderwijs, betaalbare huisvesting, leningen aan kleine en middelgrote bedrijven, alternatieve energie, energie-efficiëntie, groen bouwen, duurzaam water en preventie van vervuiling.

En meer specifiek:

Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, bedrijven moeten ten minste 50% van hun omzet genereren uit een of meer van de Sustainable Impact-categorieën en minimale normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) handhaven. De belangrijkste referentie-index is de MSCI ACWI. “

Bovendien sluit de index voor impactbeleggen de volgende sectoren uit: alcohol, wapens, tabak en ‘roofzuchtige leningen’. Zie hier voor meer informatie over de indexmethodologie.

Toen we onze SRI-portefeuilles naar duurzaamheid evolueerden, leek het ons erg belangrijk om blootstelling aan deze index te hebben vanwege de dubbele selectie van de bedrijven waaruit deze bestaat: hun activiteit moet een positieve impact hebben op de samenleving (gemeten in % van verkopen in een categorie met een positieve impact) en op hun beurt minimale ESG-normen behalen. Deze combinatie lijkt ons erg interessant en past helemaal bij de waarden van een belegger die streeft naar duurzaamheid.

MSCI ACWI Duurzame impact versus MSCI ACWI

Laten we nu eens kijken naar een relatieve vergelijking met de hoofdindex (de MSCI ACWI).

Bron: MSCI

Dat zien we in de grafiek hierboven links het JKP van de MSCI ACWI Sustainable (17,4%) over de laatste 5 jaar was 3,1 procentpunt hoger dan zijn hoofdindex, de MSCI ACWI (14,3%).

In de grafiek rechts zien we daarentegen dat de volatiliteit (risicomaatstaf) in deze periode praktisch gelijk is gebleven: 14,7% vs. 14,3%.

MSCI-bron

In de grafiek linksboven die het risico (volatiliteit) laat zien op de X-as en de APR op de Y-as, zien we hoe de pijl omhoog gaat op de Y-as die de hogere APR aangeeft en iets naar rechts die tienden hoger laat zien bij risico.

De grafiek rechts laat zien hoe dan ook de sharper ratio is 18% hoger (1,08/0,91) voor de MSCI ACWI Sustainable impact (1,08) versus de MSCI ACWI (0,91) wat aangeeft dat de betere verhouding rendement/risico voor de impactindex.

Merk op dat deze index veel nieuwer is dan andere MSCI-indices. In de vergelijking nemen we gegevens van 5 jaar en zijn daarom mogelijk niet erg representatief op de lange termijn.

We observeren het met de volgende grafiek:

MSCI-bron

geeft terug

We zien hoe de beste winstgevendheid vooral in 2020 duidelijk is geworden en dat daarom de uitdrukking “rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen” meer dan ooit van toepassing is.

De betere prestatie van deze index in combinatie met de betere algemene prestatie van de ISR variabele inkomens geografische indices komen ten goede aan onze portefeuilles van ISR ETF’s die nog steeds een beter risico/rendement laten zien dan standaard portefeuilles.

De Het opnemen van deze index in onze portefeuilles, en impactbeleggen in het algemeen, gebeurt sowieso om kwalitatieve redenenwij geloven dat het perfect past in de evolutie van onze SRI-portefeuilles naar duurzaam beleggen.

Op deze index is het aanbod van ETF’s uniek en we hebben onze toevlucht genomen tot de “iShares MSCI Global Impact”, gevestigd in de VS, om blootstelling aan die index te hebben. We hopen dat er in de toekomst meer opties zullen zijn om jezelf bloot te stellen aan deze interessante index.

In toekomstige artikelen zullen we andere soorten impactinvesteringen behandelen die we opnemen in onze SRI-portefeuilles, of het nu gaat om indexfondsen of ETF’s.

Bijlage: hoofdcomponenten

Afgezien van de kwantitatieve kwesties, kunnen we het interessant vinden om het gewicht van de indices in de volgende grafieken te zien:

  1. heeft als professionele vermogensbeheerder ook toegang tot Amerikaanse ETF’s in het kader van vermogensbeheer. Amerikaanse ETF’s zijn niet toegankelijk voor een individuele belegger.
MSCI-bron
MSCI-bron

In termen van regio’s is het de moeite waard om het lagere gewicht van de VS (28% vs. 60%) en het grotere gewicht van Japan (13,6% vs. 5,8%) te benadrukken.

Wat de sectoren betreft, valt het grootste gewicht van de auto-industrie op, terwijl het gewicht van de technologiesector erg verwaterd is binnen ‘overige’.

Belangrijke opmerking: deze samenstellingen zijn per 31-08-2021 volgens MSCI en kunnen veranderen als gevolg van de kenmerken van de index en de bedrijven

In het vak linksboven zien we dat de index bestaat uit 140 bedrijven tegen de bijna 3.000 van de hoofdreferentie-index, wat duidelijk het selectieve karakter van de index aantoont.

Voorbeelden van SRI-bedrijven

In de vorige tabel zien we de 10 belangrijkste posities waar bijvoorbeeld het volgende opvalt:

  • Tesla (5,2%) de fabrikant van elektrische auto’s en leverancier van zonne-energie (alleen dat verklaart de toename van het gewicht van de sector en de goede prestatie van de index in 2020),
  • Vesta’s (4,4%) een marktleider op het gebied van windenergie en duurzame energieoplossingen en een bedrijf dat wereldwijd windturbines ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt.
  • West Fraser Timber Co.Ltd. (2,8%) is een Canadees bosbouwbedrijf dat timmerhout, multiplex, pulp, krantenpapier en houtsnippers produceert, gevestigd in Canada.

Index- en ETF-posities kunnen veranderen.

Voor een meer up-to-date overzicht van holdings, kijk hier (en zoek naar het tabblad “holdings”).

We weten dat Tesla begin september 2021 geen deel meer uitmaakt van de index, aangezien het niet voorkomt in de ETF-posities. Om de meest up-to-date posities te zien die de ETF heeft, kan het handig zijn om deze hier te raadplegen door het tabblad “holdings” te raadplegen.

2. We zijn ons ervan bewust dat Tesla begin september 2021 geen deel meer uitmaakt van de index, aangezien het niet voorkomt in de ETF-posities. Om de meest up-to-date posities te zien die de ETF heeft, kan het handig zijn om deze hier te raadplegen door het tabblad “holdings” te raadplegen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *