Hoe het risico (volatiliteit) van een portefeuille verminderen?

Vergeet niet dat volatiliteit of standaarddeviatie een van de uitdrukkingen is van het risico van een portefeuille. De logica erachter is dat hoe meer volatiliteit, lees variabiliteit, hoe meer gevoel voor risico een belegger kan hebben. Hoewel dit discutabel kan zijnIn de financiële sector wordt volatiliteit algemeen aanvaard als een van de belangrijkste risicomaatstaven. Laten we eens kijken naar een van de formules om het risico (volatiliteit) van een portefeuille of een investering in het algemeen te verminderen.

Wat is het concept van minimale volatiliteit?

Binnen het arsenaal aan wat smart beta-factoren of indices worden genoemd, is minimale volatiliteit een daarvan.

Aanvankelijk was de indexering gericht op de belangrijkste indices ter wereld, en zonder rekening te houden met enige factor, maar na verloop van tijd en met de verfijning van de indexering, zijn er indices verschenen die factoren bevatten, waarvan er één degene is met minimale volatiliteit.

Als we bijvoorbeeld verwijzen naar de MSCI-methodologie om zijn minimale volatiliteitsindices samen te stellen, zien we dat het doel is om, met betrekking tot een hoofdindex, het volgende te bereiken:

  1. Een lagere bèta.
  2. minder volatiliteit.
  3. Een lagere kapitalisatiebias.
  4. Een voorkeur voor aandelen met een laag idiosyncratisch risico.

Wat zijn de implicaties van filteren op minimale volatiliteit?

Wanneer we onszelf indexeren door te filteren op een of andere factor, thema of beleggingsstijl, impliceert dit een verzekering en verminderen we het aantal bedrijven waarin we beleggen.

Bron MSCI World

Zoals we kunnen zien in de bovenste tabel aan de linkerkant, is het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van de index voor minimale volatiliteit drastisch verminderd van de 1.540 bedrijven die deel uitmaken van de hoofdindex tot de 292 bedrijven in de index met minimale volatiliteit.

Rechts zien we hoe het gewicht van bepaalde bedrijven hierdoor toeneemt en ze verdwijnen uit de top 10 bedrijven die we allemaal kennen.

MSCI Wereldtopposities. Bron MSCI World

Met name zien we, vergeleken met de bovenste tabel, hoeveel van de technologiebedrijven die nu de indices domineren verdwijnen. Deze worden (sommige) juist gekenmerkt door hogere volatiliteit.

Welke resultaten behaalt een minimale volatiliteitsindex?

Als we de door MSCI verstrekte gegevens vergelijken voor zijn twee wereldwijde aandelenindices, met en zonder filter voor minimale volatiliteit, wordt bevestigd dat de doelstelling om het risico (volatiliteit) te verminderen duidelijk is bereikt.

Bron MSCI World

In het bovenste vierkant zien we hoe de standaarddeviatie (de statistische maatstaf voor volatiliteit) van de MSCI World Minimum Volatility de afgelopen 10 jaar 10,44% was, bijna 2 procentpunten lager dan de 12,21% van de MSCI World.

Verder, en zoals te verwachten, de volatiliteitsvermindering voor de globale index van minimale volatiliteit is consistent in de verschillende periodes die de tabel ons laat zien.

Daarom kunnen we stellig bevestigen dat de minimale volatiliteitsindex ondanks de redundantie voldoet aan zijn doelstelling om het risico (volatiliteit) te verminderen.

De relatie tussen risico en rendement

Het is niet de eerste keer dat we opmerken dat er in de financiële wereld een vaste regel bestaat: zonder risico geen rendement. Een voorbeeld hiervan is in dit geval duidelijk te zien: risicovermindering heeft zijn gevolgen in de vorm van winstgevendheid, in bepaalde vastgestelde perioden.

Bron MSCI World

Zoals we in bovenstaande tabel kunnen zien, is het JKP van de laatste 10 jaar bijna 2 procentpunt lager geweest voor de minimale volatiliteitsindex van 11,6%, in vergelijking met het JKP van de hoofdindex van 13,5%.

Kijken we naar de andere periodes (3 en 5 jaar) dan zijn deze verlagingen nog relevanter.

We zien echter iets dat heel waardevol is: in de MSCI-tabel geeft het ons ook gegevens van 30-11-2001, waar het JKP is 7,7% voor de minimale volatiliteitsindex, iets hoger dan de 7,1% van de hoofdindex.

Dit is wat ons in die tijd deed bevestigen dat:

“Minder volatiele aandelen zorgen niet alleen voor een lager portefeuillerisico, maar garanderen ook betere rendementen (wat in tegenspraak is met de fundamentele aanname van de financiële theorie die een positieve relatie tussen risico en rendement voorspelt).”

Er zijn enkele onderzoeken die aantonen dat een lage volatiliteit een van de factoren is die over het algemeen een hoger rendement op de lange termijn garandeert, in ieder geval sinds het jaar 2000, en dat zij inschatten dat het feit dat de rendementen hoger zijn geweest, geen uitzondering mag zijn.

Het probleem is natuurlijk hetzelfde als altijd dat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige rendementen. In dit geval, zoals bijna altijd, verandert de visie volgens de gekozen periode.

Bron Bloomberg

We zien een ander voorbeeld hiervan in de bovenstaande grafiek: van de periode 1-3-2007 tot 31-3-2022 zou de MSCI World (8,9%) de versie met minimale volatiliteit (8%) met bijna een procentpunt hebben verslagen .

Concluderend, hoewel er gegevens zijn die aantonen dat een lage volatiliteit op de lange termijn meer rendement oplevert, kan het verstandig zijn om aan te nemen dat er een mogelijkheid bestaat dat we door het kiezen van een index met minimale volatiliteit winstgevendheid verliezen, althans in sommige perioden. Zoals bepaald door de financiële wetgeving: de belegger moet beoordelen of de vermindering van de volatiliteit voldoende is om deze indices te kiezen.

Het minimale risico in periodes van hoge volatiliteit

Wat we hebben geverifieerd, is dat het gedrag van deze index in turbulente periodes redelijk consistent is.

Eigen uitwerking met data van Bloomberg

In de bovenstaande grafiek zien we hoe in 3 recente turbulente periodes de minimale volatiliteit duidelijk heeft geleid tot het aannemen van minder tijdelijke verliezen.

Deze 3 periodes is de minimale volatiliteitsindex bijna 4% minder gedaald. Dat is een aanzienlijk percentage voor de belegger die hier precies naar op zoek is.

Ten slotte, indices met lage volatiliteit deden het beter dan hun belangrijkste indices in termen van rendement, in de meest recente dipsook wat dat betreft aan uw verwachtingen voldoen.

Het is waar dat deze indices en ETF’s zeer recent zijn en het zal handig zijn om te zien of ze in periodes van langere dalingen bevestigen waarvoor ze zijn gemaakt.

Minimale volatiliteit levert op de lange termijn een gelijk of hoger risicogecorrigeerd rendement op

Toen we bovenstaande volatiliteitsgrafiek reproduceerden, noemden we geen erg interessante parameter.

Bron MSCI World

Rechts van de bovenste tabel die we opnieuw weergeven, kunnen we zien hoe beide indices in relatie tot de Sharpe-ratio de afgelopen 10 jaar een identiek cijfer hebben gekregen: 1,13.

Met andere woorden, het verkregen rendement per risico-eenheid zou hetzelfde zijn voor de minimale volatiliteitsindex als voor de hoofdindex.

Kijken we echter naar verschillende periodes, dan zien we opnieuw cijfers die ons niet tot een doorslaggevende conclusie laten komen. En het is dat in kortere perioden de Sharpe-ratio beter was voor de hoofdindex.

Terwijl op de langere termijn die MSCI ons biedt (november 2001), de Sharpe-ratio voor de minimale volatiliteitsindex (0,66) duidelijk beter zou zijn dan die van de hoofdindex (0,49).

Als we naar de gegevens op langere termijn kijken, zou dit dat opnieuw bevestigen en versterken minder volatiele aandelen zouden, afgezien van het verminderen van het risico van de portefeuille, doorgaans betere rendementen garanderen, in dit geval gecorrigeerd voor risico. Wederom in tegenspraak met de fundamentele aanname van de financiële theorie die een positieve relatie tussen risico en rendement voorspelt.

Hoe te beleggen met indices om het risico (volatiliteit) te verminderen?

Zoals we hebben gezien, zijn de resultaten van minimale volatiliteit niet perfect. In bepaalde periodes moeten we mogelijk een lager rendement accepteren als we ervoor kiezen ons risico te verkleinen.

Wat met enige nadruk kan worden bevestigd, volgens wat al is opgemerkt, is dat deze indices interessante resultaten opleveren voor de belegger die zich zorgen maakt over het risico gemeten aan de hand van de volatiliteit.

De zorg om het risico van onze dynamische portefeuilles te verminderen, heeft ons ertoe gebracht het bestaande aanbod te analyseren voor de minimale volatiliteitsindices.

Op dit moment zijn er in de wereld van indexering alleen ETF’s die indices volgen met minimale volatiliteit.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *