Hoe de IRR van de spaarportefeuille en variaties te berekenen

Zoals we al vermeldden toen we de nieuwe Spaarportefeuille voorstelden, heeft deze een bekende IRR met een zeer hoge mate van vertrouwen, die we te allen tijde publiceren, maar het is een variabele IRR afhankelijk van de officiële rentetarieven in de eurozone en de officiële FED-tarieven in de VS. In dit bericht laten we zien hoe u de variabele IRR van de spaarportefeuille kunt berekenen.

Onlangs hebben we precies een verhoging van de IRR’s van de spaarportefeuilles aangekondigd:

 • De portefeuillebesparingen in dollars tegen 4,30%
 • De Spaarportefeuille in euro’s tegen 2,40%

Via deze link kunt u de bijgewerkte IRR van de Portefeuilles en Sparen raadplegen.

Geschatte berekening van de variabele IRR’s van de Spaarportefeuilles

Het uitgangspunt voor het berekenen van de geschatte IRR is het kennen van de officiële tarieven van centrale banken:

Op het moment van schrijven van dit artikel en na de recente uploads (rond 15-12-2022) zijn dit:

 • FED-fondsentarieven (laag niveau) 4,25%
 • Stortingsfaciliteit of €STR: 2,00%

Dit zijn de benchmarks van de geldfondsen die we selecteren.

Maar voordat we de berekening kunnen doen, moeten we andere factoren hebben:

 1. Uit de ervaring van het volgende dat we met deze fondsen hebben gedaan, weten we dat ze erin slagen een IRR of brutorendement op jaarbasis te behalen dat dicht bij, maar rond, laten we zeggen, 0,10% lager ligt.
 2. De gemiddelde TER van de monetaire fondsen die we gebruiken is ongeveer 0,13% (bijvoorbeeld ECB/EURO)
 3. De maximale meerkosten van de spaarportefeuille zijn:
 • 0,25% beheercommissie vanaf (wij nemen de maximale commissie).
 • 0,11% bewaarloon (of trading/custody in het geval van ETF’s).
Concept FED/USD ECB/EURO*
Officiële koers 12/15 (1) 4,25% 2,00%
-Geschatte afwijking (2) -0,10% -0,10%
-Bid/Ask spread (3) -0,05%
Bruto IRR Eff. geschat (4) 4,10% 1,90%
-TER-fondsen (5) -0,13% -0,13%
Netto IRR (6) 3,96% 1,77%
– Beheersprovisie (7) -0,25% -0,25%
– Bewaring/handel (8) -0,11% -0,11%
variabele IRR geschat(9) 3,60% 1,41%
gepubliceerd tarief IRR (10) 3,60% 1,40%

In de bovenstaande tabel kunnen we zien hoe we tot de geschatte berekening van de recent gepubliceerde variabele IRR’s zijn gekomen. Zoals we kunnen zien, hebben we de neiging om een ​​afgeronde IRR te publiceren (op 5bp) en in het algemeen iets lager dan de schatting, vooral na wijzigingen in de officiële tarieven.

Een van de factoren die de berekening bepalen, is de geschatte afwijking tussen de daadwerkelijk door de monetaire fondsen verkregen winstgevendheid en de rentevoet. Het investeringscomité houdt voortdurend toezicht op zowel de geselecteerde fondsen als andere kandidaat-fondsen om dit verschil te optimaliseren en de rentabiliteit van de Spaarportefeuille te maximaliseren. Uit onze ervaring kan dit verschil kleiner zijn, maar elke keer dat er een koerswijziging is, kan dit verschil een paar dagen hoger zijn en dan geleidelijk afnemen.

Dit wordt wekelijks gecontroleerd zoals we hieronder zullen zien.

* Dit is de berekening voor de spaarportefeuille in eurogeldfondsen. Voor de eenvoud hebben we de berekening voor de ETF-rekening niet opgenomen. De concepten zouden dezelfde zijn als die in de kolom “FED/USD”, maar aangepast aan de ECB/EURO. De resulterende variabele IRR voor de versie in euro’s/ETF’s lijkt sterk op die van monetaire fondsen in EURO.

Echte wekelijkse berekening van variabele IRR’s

Het investeringscomité controleert wekelijks de fondsen en valuta-ETF’s die we gebruiken om te controleren of de huidige IRR’s overeenkomen met de schattingen. In het geval dat de werkelijke berekening gedurende een maand met meer dan 10 basispunten (0,10%) omhoog of omlaag varieert, zullen we een aanvullende mededeling aan onze klanten doen.

Concept FED/USD ECB/EURO
Fondsen effectief gewogen IRR (11) 4,08% 1,95%
-TER-fondsen (5) -0,11% -0,13%
-Bid/Ask spread (3) -0,05%
Netto IRR (6) 3,92% 1,82%
– Beheersprovisie (7) -0,25% -0,25%
– Bewaring/handel (8) -0,11% -0,11%
effectieve variabele IRR (12) 3,56% 1,46%
gepubliceerd tarief IRR (10) 3,60% 1,40%
Werkelijk gepubliceerd verschil (13) -0,04% +0,06%
De berekeningen gebruikt in deze tweede tabel zijn de laatste berekening gemaakt op 15/12/2022.

Om deze mededeling te doen, heeft het investeringscomité het volgende mechanisme voorzien.

De berekening wordt opnieuw gedaan, maar in plaats van uit te gaan van de officiële koersen, wat het enige is dat kan variëren ten opzichte van de geschatte berekening, doen we het door de werkelijk gepubliceerde prestaties van de fondsen aan het einde van elke week te starten en te wegen.

In bovenstaande tabel hebben we een van deze wekelijkse berekeningen gesimuleerd met twee mogelijke situaties:

 • In het geval van de FED/USD is het gedrag uiteindelijk iets lager dan verwacht, waardoor de effectieve variabele IRR 3,56% is in plaats van 3,60% omdat de effectief gewogen IRR van de fondsen 2 basispunten lager is (in het voorbeeld 4,08% in plaats van 4,10 %)
 • voor het geval van de ECB/Euro is het gedrag uiteindelijk iets hoger dan verwacht, en zorgt ervoor dat de effectieve variabele IRR 1,46% is in plaats van 1,40% omdat de effectief gewogen IRR van de fondsen 5 basispunten hoger is (in het voorbeeld 1,95% in plaats van 1,90 %).

Deze berekening wordt, zoals gezegd, elke week herzien. Naast de weekberekening berekenen wij ook de maandberekening. In het geval dat deze variaties over een hele maand worden bevestigd, zouden we een extra publicatie aan onze klanten overwegen, in het geval dat ze meer dan 0,10% hoger of lager zijn. In beide gevallen zouden we bijvoorbeeld geen extra berichten plaatsen, we zouden gewoon de variabele huidige IRR in het klantengedeelte aanpassen.

Verwachte winstgevendheid en variabele IRR

Bij gebruiken we twee begrippen als we het hebben over het rendement van onze portefeuilles.

Voor beleggingsrekeningen, of het nu gaat om indexfondsen, ETF’s of pensioenregelingen, gebruiken we de terminologie van verwachte rendementen en tonen we de variabiliteit die kan bestaan ​​in deze verwachte rendementen.

Deze variabiliteit is gekoppeld aan de historische volatiliteit van verwachte rendementen. De volatiliteit is hoger naarmate de risicoblootstelling hoger is (hoogte van de kegel in de grafiek), dat wil zeggen, hoe hoger het profiel (onze profielen variëren van 0 tot 10). Het verwachte rendement is in feite het verwachte “gemiddelde” van de portefeuillerendementen op lange termijn. Per definitie zal het zeer onwaarschijnlijk zijn dat we over een jaar die winstgevendheid op onze rekening zullen zien. Het zal eerder met de tijd zijn dat we zullen zien hoe deze winstgevendheid wordt geconsolideerd (met een betrouwbaarheidsgraad van 95%). Zie meer details in de afbeelding hierboven.

Voor spaarportefeuilles gebruiken we de variabele IRR-terminologie. Die IRR zal, als de officiële tarieven niet veranderen, niet veranderen. Maar in de omgeving waarin we ons nu bevinden met prognoses van stijgingen, is het waarschijnlijk dat dit varieert. Als de rentetarieven in een jaar niet veranderen, geldt dat voor dit jaar met een betrouwbaarheidsgraad van bijna 100%. Dat is het grote verschil: het gebrek aan volatiliteit van de monetaire fondsen die we gebruiken, maakt het mogelijk om een ​​IRR met een zeer hoge zekerheid te “repareren”, en alleen onder voorbehoud van de minimale aanpassingen vermeld in de vorige paragrafen.

Laten we een voorbeeld geven, als een klant op 1/1/2023 € 100.000 belegt in een spaarportefeuille met de IRR die op dit moment bekend is (1,40% 21/12/2022), zou hij € 101.400 (100.000 + (100.000 x 1,4%) krijgen. ) met een betrouwbaarheidsgraad van 99% (zeg 50 euro hoger of lager).

Omdat de IRR verandert als de rente stijgt of daalt, noemen we het variabele IRR: zoveel variaties als de ECB de officiële tarieven verandert. Doorgaan met het vorige voorbeeld, als de rentetarieven nog eens 0,50% zouden stijgen, zou voor de eenvoud medio 2023 (30-6-2023) en de nieuwe berekende IRR (volgens de vorige voorbeelden) 1,90% dezelfde belegger zijn als voorheen ontvang € 101.650 (100.000 + (100.000 X 1,4%/2)) + (100.000 X 1,9% /2) met een resulterende gemiddelde IRR van 1,65%.

Kijk hier als u geïnteresseerd bent in de SCHATTING VAN DE VARIABELE IRR VAN DE SPAARPORTEFEUILLE IN EURO.

Kijk hier als u geïnteresseerd bent in de SCHATTING VAN DE VARIABELE IRR VAN DE SPAARPORTEFEUILLE IN DOLLAR.

Om verder te gaan met de analogie, op de een of andere manier zouden we in beide analyses de verwachte 3-jaars winstgevendheid van de spaarportefeuilles schatten met de projectie van de evolutie van de rentetarieven.

Bijlage I: meer details over de concepten die in de berekeningen zijn gebruikt

 1. officiële soort: Dit is het officiële rentetarief dat is vastgesteld door de centrale banken. Het “Federal Reserve System”, in het Engels vaak de FED of “de Federal Reserve” genoemd, is de centrale bank van de Verenigde Staten en bepaalt de officiële koersen voor de dollar. De Europese Centrale Bank (ECB) is degene die de officiële koersen voor de euro vaststelt.
 2. geschatte afwijking: Dit is het verschil dat naar onze schatting kan bestaan ​​tussen het rendement dat wordt gegenereerd door de monetaire fondsen of ETF’s en de officiële koersen. Het zou vergelijkbaar zijn met het trackingverschil in een indexfonds. Wij gebruiken dit begrip niet omdat de fondsen of ETF’s die wij gebruiken in de Spaarportefeuilles strikt genomen niet geïndexeerd zijn. Bovendien zou dit het extra verschil zijn dat bij de TER (5) moet worden opgeteld om het reële rendement gelijk te stellen aan de officiële rentevoet (1).
 3. Bied/laat spread: bij het kopen en verkopen van ETF’s (zoals bij elk aandeel) is er een verschil tussen de aankoopprijs (biedprijs) en de verkoopprijs (laatprijs). Dit verschil kan de winstgevendheid verminderen.
 4. Geschatte effectieve bruto IRR: zou de berekening zijn die resulteert uit (1)-(2)-(3) of de geschatte effectieve bruto IRR (vóór kosten).
 5. TER-fondsen: Total Expense Ratio (TER) is de kosten van fondsen of valuta-ETF’s. (5) + (2) zouden worden gelijkgesteld met de “totale kosten van een indexfonds” als ze zouden worden geïndexeerd.
 6. netto IR: (4)-(5) is de effectieve netto IRR vóór de rest van de provisies
 7. Beheervergoeding: is de beheerscommissie. De beheercommissie varieert van 0,12% tot 0,25%, afhankelijk van het volume. We gebruiken altijd de hoogste kosten om deze berekeningen te maken, daarom zouden beleggers met rekeningen van meer dan € 100.000 een extra tiende van een rendement moeten hebben.
 8. Bewaring of handel: zijn de kosten van bewaring van GVC Gaesco voor beleggingsfondsrekeningen of de kosten van handel en bewaring voor ETF-rekeningen.
 9. geschatte variabele IRR: (6)-(7)-(8) is de beste schatting die we kunnen maken van de variabele IRR.
 10. gepubliceerde variabele IRR: is de afgeronde geschatte variabele IRR (9).
 11. de effectief gewogen IRR van de fondsen: is het resultaat van het wekelijks wegen van de IRR van elk fonds op basis van het gewicht op de rekening. Het is het equivalent van (4) geschatte effectieve bruto IRR, maar verfijnd op wekelijkse basis met reële gegevens.
 12. effectieve variabele IRR: is het equivalent van (9) maar wekelijks verfijnd met de echte gegevens.
 13. Werkelijk gepubliceerd verschil: is het eventuele verschil tussen (10) en (12) en zal meestal 0 zijn. In het klantgedeelte heeft de klant altijd de beste beschikbare berekening.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *