De belangrijkste ISR-indexen (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen)

Bij zijn we grote voorstanders van duurzaam indexbeheer. Om onze SRI-portefeuilles (Socially Responsible Investment) van zowel SRI-indexfondsen (gelanceerd in juni 2020) als SRI-ETF’s (gelanceerd in november 2018) samen te stellen, hebben we een grondig onderzoek gedaan naar het beschikbare aanbod aan duurzame indices.

Gelukkig is het aanbod van zowel duurzame indices als indexfondsen of ETF’s die deze repliceren de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Laten we eens kijken wat de belangrijkste ISR-indices bieden.

ISR-indices per activaklasse

Hoewel het grootste aanbod van duurzame indices in aandelen zit, is er vandaag al een voldoende breed aanbod van vastrentende indices om een ​​portefeuille te kunnen samenstellen met de twee belangrijkste activaklassen: Fixed Income / Variable Income.

Wat alternatieve activa betreft, is het aanbod beperkter. Toch kunnen naar onze mening sommige impact- of thematische indices als alternatieve activa worden beschouwd.

In dit artikel zullen we de variabele inkomensindexen bespreken, waarbij we het ISR-vaste inkomen overlaten aan een ander artikel.

ISR-uitsluitingsindexen

Het eerste niveau van indices waartoe we toegang hebben, zijn de uitsluitingsindices. Dat wil zeggen, die indices die bedrijven in controversiële sectoren uitsluiten van de indices. Controversiële industrieën omvatten doorgaans:

 • Niet-hernieuwbare energiebronnen: kernenergie, fossiele brandstoffen…
 • Wapens: of het nu civiele of militaire wapens zijn.
 • Gerelateerd aan ondeugd: tabak, alcohol, gokken, pornografie…

Een voorbeeld van een wereldindex die in deze categorie zou vallen, zou zijn:

 • “FTSE heeft alle cap ex-controverses / niet-hernieuwbare energie / ondeugdelijke producten / wapenindex ontwikkeld”
 • En een Vanguard-fonds dat daarop volgt, zou zijn: “ESG Developed World All Cap Equity Index Fund – EUR Acc”, dat u kunt vinden in onze ISR Index Fund-portefeuilles.

Een andere index die in deze categorie zou vallen, zou zijn:

 • “MSCI World ESG gescreende index”
 • En een ETF die het repliceert, zou de “iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)” zijn, die 1.519 bedrijven zou hebben in plaats van de 1.620 bedrijven in de algemene index.

Er zijn indexen met dit criterium voor bijna alle meest relevante geografische regio’s: VS, Europa, Japan, opkomende markten…

Een voordeel van indices die controversiële bedrijfstakken uitsluiten, is dat ze, afgezien van gemeenschappelijke uitsluitingen, vergelijkbare resultaten behalen als indices zonder uitsluiting.

Normaal gesproken hebben ze een dubbel doel, enerzijds om uit te sluiten, anderzijds om niet af te wijken van zijn algemene index.

Niet afwijken van de hoofdindex kan voor sommigen als een voordeel worden gezien, maar op zijn beurt als een nadeel voor andere, meer op duurzaamheid gerichte beleggers, omdat ze bepaalde bedrijven misschien niet kunnen uitsluiten.

SRI-indexen die filteren op basis van uw ESG-score

Voor meer op duurzaamheid gerichte beleggers kunnen ze, naast uitsluiting, kiezen voor indices die alleen de beste bedrijven filteren op basis van hun ESG-score.

MSCI heeft bijvoorbeeld indices die ze gaan verder dan uitsluiting en filteren per sector de beste bedrijven in hun ESG-score. Afhankelijk van het verschillende filterniveau wordt het percentage bedrijven per sector dat in elke index wordt opgenomen, geleidelijk verlaagd:

Zoals we in de bovenste grafiek kunnen zien, vermindert dit filtereffect het aantal bedrijven dat deze indices zou invoeren.

In de grafiek hebben we het effect geïllustreerd van het verminderen van het aantal bedrijven ten opzichte van de wereldindex, van 1.620 naar 1.520, wat de mate van uitsluiting zou zijn die we in het vorige punt zagen. Een hoger niveau van filtering zou ons naar 1.332 brengen tot we een filter van slechts 386 bedrijven zouden bereiken.

In de grafiek hebben we de terminologie gebruikt die wordt gebruikt door iShares, dat een zeer breed scala aan ETF’s heeft die de belangrijkste geografische regio’s dekken. Invesco, Amundi, HSBC en Lyxor hebben ook een aanzienlijk aanbod in de wereld van duurzaam beleggen.

Naast SRI, impactindexen

Het is belangrijk om te weten dat de meeste SRI-indices bedrijven filteren vanuit het oogpunt van de score die ze behalen op ESG. Maar niet vanwege de activiteit die ze uitoefenen of de positieve (of negatieve) impact die ze gaan hebben op de samenleving.

Er zijn andere soorten indices die bedrijven daarentegen eerst filteren op de impact of het behalen van de SDG’s (Sustainable Development Goals of SDG’s in het Engels) gedefinieerd door de Verenigde Naties.

Voortbordurend op de lijn van het identificeren van wereldwijde indices, vinden we de index «MSCI ACWI Sustainable impact index». Deze index zal zeker goed ontvangen worden door de belegger die maximale duurzaamheid voorop stelt.

De Index selecteert bedrijven die bijdragen aan de SDG’s door te selecteren degenen die zich bezighouden met het leveren van producten en diensten die kunnen helpen bij het aanpakken van enkele van de SDG’s en tegelijkertijd voldoen aan minimale ESG-normen voor uw operaties.

Daarom moet het bedrijf twee parameters dekken:

 • Heb een positieve impact met het product of de dienst die u verkoopt
 • Voldoe aan een minimale ESG-score om deel te nemen aan deze index.

Een ETF die deze index repliceert is: “iShares Global Impact ETF”.

In de bovenstaande grafiek zien we hoe deze index de selectie van wereldwijde bedrijven die aan deze dubbele doelstelling zouden voldoen zou overlaten aan 130 bedrijven of 8% van de oorspronkelijke bedrijven die deel uitmaakten van de MSCI World.

Daarnaast hebben we al vaker gemeld dat duurzaam beleggen of duurzaamheid niet op gespannen voet staat met winstgevendheid.

In de volgende tabel zien we dat het afgelopen jaar eerder het tegenovergestelde is zoals we in de volgende grafiek zien:

Dat zien we aan de grafiek hoe duurzamer, hoe meer rendement de index heeft behaald (of geassocieerde ETF) die precies deze laatste index benadrukt met een totaalrendement van 28%.

De resultaten zijn gerangschikt van minst naar meest duurzaam en we zien dat het samenvalt met de schaal van winstgevendheid van minst naar meest. Is dit een trend die zich zal consolideren?

In een andere post deden we een eerste analyse van deze trend en het lijkt erop dat de laatste jaren bevestigd is dat SRI hetzelfde of iets hoger rendement behaalt, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat deze trend voor altijd zal bestendigen.

Voorbij SRI, duurzame thematische indices

Binnen de impactindices zijn er indices die we thematische impact zouden kunnen noemen in opkomst, dat wil zeggen, ze selecteren bedrijven die impact zoeken op een specifiek onderwerp.

Binnen deze lijn vinden we indices die bedrijven selecteren op basis van hun impact op:

 • Klimaatverandering
 • Koolstofvoetafdruk
 • Schone energieën
 • Geslachtsgelijkheid
 • Het veiligstellen van de watervoorziening

Verschillende beheerders zoals Lyxor of iShares bieden ETF’s aan die deze indices repliceren, zodat een belegger die zich vooral zorgen maakt over een van deze aspecten, kan wedden op een van deze beleggingsthema’s.

Conclusie over de belangrijkste SRI of duurzame indices

Zoals we in dit artikel hebben gezien, is het aanbod van indices, indexfondsen en vooral ISR of duurzame ETF’s op dit moment erg belangrijk, en we twijfelen er niet aan dat ze zullen blijven groeien.

Bij zijn we pioniers in Spanje en Europa die ISR-geïndexeerde portefeuilles aanbieden:

Vergeet niet dat verantwoord beleggen niet in strijd is met winstgevendheid. Onze ISR-geïndexeerde portefeuilles hebben een rendement dat vergelijkbaar is met of iets hoger is dan onze geïndexeerde portefeuilles zonder ISR en in het algemeen 6 keer hoger dan dat van een gemiddelde belegger in Spanje.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *