Werving

Wat zijn betere indexfondsen of ETF’s? II

We hebben het in het vorige bericht al besproken: Indexfondsen versus ETF’s de verschillende kenmerken van indexfondsen en de ETF’s. Zoals we in die post al zagen, bestaat er in Spanje de neiging om te denken dat indexfondsen een zeer belangrijk belastingvoordeel hebben ten opzichte van ETF’s, aangezien deze worden …

Read More »

Winstgevendheid over één jaar, verwachte winstgevendheid en JKP

De winstgevendheid van het afgelopen jaar, maart 2020 tot 2021 Tegenwoordig moeten we voorzichtig zijn met het observeren van de rendementen van het afgelopen jaar. Neem bijvoorbeeld de volgende grafiek: Deze grafiek toont de winstgevendheid van 16-03-2020 tot 16-03-2021 van profielen 7 van onze indexfonds-, ISR-indexfonds- en pensioenplanportefeuilles. We zien …

Read More »

Wijzigingen in portefeuilles van indexfondsen

Met dit begin van het jaar en na de evaluatie van ons investeringscomité, gaan we opnieuw een aantal belangrijke verbeteringen aanbrengen in onze indexfondsportefeuilles. We brengen nu enkele wijzigingen aan in de portefeuilletoewijzing en de selectie van indexfondsen, samen met de kostenverlaging voor indexfondsen die tegelijkertijd met dit bericht worden …

Read More »

Hoe te beleggen en hoe niet te beleggen

In tijden van hoge marktvolatiliteit worden de verschillende emotionele vooroordelen die we als beleggers hebben op de proef gesteld, en het is een goed moment om na te denken over waarom we als beleggers falen. Uit de observatie van het gedrag en de resultaten van onze klanten en volgers, is …

Read More »

Analyse van onze portefeuilles na 2023

2020 was een bijzonder jaar voor financiële markten. Toen COVID-19 zich in februari buiten China begon te verspreiden, raakten investeerders over de hele wereld in paniek en leek het erop dat het economische en sociale leven in de toekomst nooit meer hetzelfde zou zijn. De markten pasten de prijzen snel …

Read More »

Tax Deferral Studie beleggingsfondsen (ed. 2023)

Wat is het fiscale effect van uitstel? Laten we niet vergeten dat Spanje een speciaal regime heeft en bijna uniek is in de wereld waarbij, wanneer er een overdracht is tussen beleggingsfondsen (verkoop van een fonds om een ​​ander fonds te kopen), de vermogenswinst op dat moment niet onderworpen is …

Read More »

Hervorming van inhoudingen op pensioenregelingen

Beperk de korting tot € 2.000 voor individuele abonnementen *Update van het artikel vanaf 19/04/2021. De regering heeft de verwerking van de algemene staatsbegroting (PGE) goedgekeurd. Het voorstel bevat een wijziging van de verlagingen van individuele pensioenregelingen van € 8.000 naar € 2.000, de meest toegepaste in Spanje. We geven …

Read More »

Wat is Slimme Belastingoptimalisatie

’s intelligente belastingoptimalisatie (OFI) is een uitgekiende techniek om de belastingheffing op uw beleggingen te optimaliseren. Er zijn veel manieren om uw beleggingen efficiënt te maken: optimale diversificatie, minimalisering van risico’s en het vinden van de juiste mix van activaklassen voor elk risiconiveau. Bij doen we dit allemaal al met …

Read More »

Portefeuillegegevens SRI Indexfondsen

De eigenaardige aard van de huidige gezondheidscrisis heeft geleid tot een reeks belangrijke nieuwe trends in de samenleving en op de financiële markten, en heeft op zijn beurt latente trends versneld. Sommige zijn meer van voorbijgaande aard, terwijl andere waarschijnlijk blijvend zijn, waardoor het aanbod voor de belegger voor altijd …

Read More »