5 πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ενός HELOC για βελτιώσεις στο σπίτι

Μπορεί να προκαλεί έκπληξη, αλλά το 90 τοις εκατό των ιδιοκτητών σπιτιού που αναφέρεται ότι σχεδιάζει κάποια μορφή αναβάθμισης στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι αναμένουν να κάνουν βελτιώσεις στο σπίτι μέσα στους επόμενους 24 μήνες, και αυτό συχνά απαιτεί δανεισμό από έναν δανειστή.

Ένα πιστωτικό όριο μετοχικού κεφαλαίου για το σπίτι, γνωστό και ως HELOC, έχει αναδειχθεί ως επιλογή επιλογής για τους ιδιοκτήτες σπιτιού που θέλουν τα πάντα, από εκτεταμένες κουζίνες μέχρι νέα στέγη. Αλλά το να αποφασίσετε ποια πιστωτική γραμμή ή προϊόν δανείου έχει νόημα για το έργο βελτίωσης του σπιτιού σας μπορεί να είναι περίπλοκο.

Κατανοώντας τι είναι το HELOC, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης του σπιτιού σας, μπορείτε να είστε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι θα λάβετε μια τεκμηριωμένη οικονομική απόφαση.

Τι είναι το HELOC;

Μια πιστωτική γραμμή μετοχικού κεφαλαίου κατοικίας — που συνήθως αναφέρεται ως HELOC— επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιού να δανείζονται χρήματα έναντι της μεγαλύτερης επένδυσης που κάνουμε πολλοί από εμάς, του σπιτιού μας. Καθώς οι ιδιοκτήτες σπιτιού πληρώνουν τα στεγαστικά δάνεια και οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται, το αυξανόμενο μετοχικό κεφάλαιο εμφανίζεται ως περιουσιακό στοιχείο.

Τα ίδια κεφάλαια κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων πόρων ενός ιδιοκτήτη σπιτιού όσον αφορά τη δανειακή ισχύ. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν τα ίδια κεφάλαια ως έναν τρόπο εξασφάλισης προϊόντων όπως το HELOC. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της λήψης ενός HELOC και άλλων δανειακών προϊόντων.

Μια HELOC μπορεί να λειτουργήσει σαν μια πιστωτική κάρτα με όριο δανεισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες σπιτιού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια και να πληρώσουν το πιστωτικό όριο και να αξιοποιήσουν ξανά τον πόρο.

Μόλις εγκριθεί ένας ιδιοκτήτης σπιτιού για ένα HELOC, ο δανειστής σας μπορεί να ορίσει μια χρονική περίοδο για τις αναλήψεις. Όταν παρέλθει η ημερομηνία ανάληψης, οι δανειολήπτες ξεκινούν την αποπληρωμή του συνολικού ποσού που χρησιμοποιήθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δανειστές ενδέχεται να προσαρμόσουν ή να παρατείνουν τις περιόδους απόσυρσης και δανεισμού. Ορισμένα προϊόντα έχουν αλληλεπικάλυψη αποπληρωμής και ανάληψης, γεγονός που τα καθιστά ολοένα και πιο ευέλικτα.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι πιστωτικές γραμμές μετοχικού κεφαλαίου κατοικιών έχουν διαφορετική δομή από άλλες εναλλακτικές οικονομικές λύσεις, όπως τα προσωπικά δάνεια.

άνθρωπος που χρησιμοποιεί κυκλικό πριόνι για το έργο βελτίωσης του σπιτιού

5 Πλεονεκτήματα της χρήσης ενός HELOC για βελτιώσεις στο σπίτι

Οι δανειολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν συνήθως να λάβουν μια πιστωτική γραμμή μετοχικού κεφαλαίου και να δανειστούν έως και το 90 τοις εκατό της συνολικής αξίας του σπιτιού. Τα προϊόντα πιστωτικής γραμμής μπορούν να είναι ευλογίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν περιορισμένα μετρητά με σημαντικά ίδια κεφάλαια. Αυτά κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων πλεονεκτημάτων της μόχλευσης ενός HELOC:

  • Εκπίπτει φόρου – Όταν ένα HELOC χρησιμοποιείται για βελτιώσεις σπιτιού, οι τόκοι που πληρώνετε συνήθως πληρούν τις προϋποθέσεις ως δαπάνη που εκπίπτει φόρου. Φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας.
  • Ευέλικτο Δανεισμό – Πολλά άλλα προϊόντα δανείου απαιτούν τη λήψη ενός εφάπαξ ποσού και την άμεση έναρξη της αποπληρωμής. Ένα HELOC επιτρέπει στους δανειολήπτες να αποσύρουν μόνο το συγκεκριμένο ποσό που χρειάζονται. Εάν το έργο σας εκτελείται υπό προϋπολογισμό, δεν θα πληρώσετε τόκους για αχρησιμοποίητα κεφάλαια.
  • Εύκολη πρόσβαση – Δανειστείτε από το HELOC σας εύκολα με πρόσβαση που συνήθως προσφέρεται μέσω επιταγής, μεταφοράς ή πιστωτικής κάρτας που συνδέεται με τον λογαριασμό.
  • Εύκολη Διαδικασία Εφαρμογής – Η αίτηση για HELOC μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά με τον κατάλληλο δανειστή. Οι πιστωτικές ενώσεις συνήθως λαμβάνουν τις αποφάσεις τοπικά προσφέροντας μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης.
  • Ενοποίηση Χρέους Εάν ολοκληρώσετε το έργο σας νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και σας περισσεύουν κάποια χρήματα, σκεφτείτε τη σταθεροποίηση του χρέους. Χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα χρήματα στο HELOC σας για να ενοποιήσετε οποιοδήποτε χρέος υψηλού επιτοκίου για να εξοικονομήσετε χρήματα. Λάβετε υπόψη τη διαφορά μεταξύ ορισμένων επιτοκίων πιστωτικών καρτών και ενός HELOC για να δείτε εάν η ενοποίηση έχει νόημα από φορολογική άποψη.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού προτιμούν συχνά να εξασφαλίσουν ένα HELOC λόγω της ευελιξίας του. Ένα άλλο όφελος που πρέπει να λάβετε υπόψη, όπως και άλλα προϊόντα, η συνεπής αποπληρωμή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των πιστωτικών αποτελεσμάτων. Ακόμη και με όλα τα θετικά οφέλη που προσφέρουν τα HELOC, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να λάβουμε υπόψη όλες τις πτυχές που προσφέρει αυτή και άλλες επιλογές δανεισμού για τη λήψη τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων.

5 Μειονεκτήματα της χρήσης ενός HELOC για βελτιώσεις στο σπίτι

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το τέλειο δάνειο ή το τέλειο πιστωτικό όριο δεν υπάρχει απαραίτητα. Ένα HELOC έχει αποδεδειγμένα οφέλη, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Παράπλευρος κίνδυνος – Μια πιστωτική γραμμή μετοχικού κεφαλαίου κατοικίας περιλαμβάνει τη μόχλευση του σπιτιού σας ως εγγύηση. Ενώ οι ιδιοκτήτες σπιτιού γενικά περνούν από τη διαδικασία απόσυρσης και αποπληρωμής, αναλαμβάνετε έναν υπολογισμένο κίνδυνο. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα να αξιοποιήσουν τα σπίτια τους με αυτόν τον τρόπο.
  • Τα ίδια κεφάλαια μπορεί να κυμαίνονται – Οι αξίες των κατοικιών και των ακινήτων μπορεί να μειωθούν γρήγορα προκαλώντας τους ιδιοκτήτες σπιτιού να είναι «υποβρύχιοι» (όταν οφείλουν περισσότερα από όσα αξίζει το σπίτι τους). Βεβαιωθείτε ότι δανείζεστε μόνο ό,τι χρειάζεστε και επιβεβαιώστε ότι οι οικιακές βελτιώσεις που κάνετε θα αυξήσουν την αξία του σπιτιού σας.
  • Αύξηση επιτοκίων – Τα επιτόκια αλλάζουν πάντα. Η αποπληρωμή για ένα ρυθμιζόμενο επιτόκιο HELOC θα μπορούσε να αυξηθεί εάν αυξηθούν τα επιτόκια.
  • Έκπληξη πληρωμής – Οι πληρωμές μόνο με τόκους για την περίοδο κλήρωσης μπορεί να είναι τυπικές για τα HELOC, αλλά αν σκοπεύετε να κάνετε μόνο αυτές τις ελάχιστες πληρωμές, το υπόλοιπό σας δεν θα επηρεαστεί. Όταν ξεκινήσει η περίοδος αποπληρωμής, μπορεί να εκπλαγείτε με τη συνολική πληρωμή που οφείλεται κάθε μήνα. Για να παραμείνετε στην κορυφή αυτού, βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τα συνολικά έξοδά σας και έχετε υπόψη τόσο τον τόκο όσο και το κεφάλαιο των επερχόμενων πληρωμών σας.
  • Ανάγκη πώλησης – Εάν έχετε ένα HELOC και πρέπει απροσδόκητα να πουλήσετε το σπίτι σας, θα πρέπει συνήθως να εκκαθαρίσετε αυτό το χρέος κατά ή πριν από το κλείσιμο. Αυτό μπορεί να σας αφήσει με λιγότερα μετρητά.

Επισκεφθείτε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες των υποκαταστημάτων μας ή υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά για πιστωτική γραμμή μετοχικού κεφαλαίου στο CCCU.


About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *