2020 een bijzonder jaar voor de Markten

Het jaar begon met de ondertekening van het handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten, waarmee een einde kwam aan 18 maanden van spanningen. Dit had tot gevolg dat de markten naar hoogtepunten werden geduwd.

Eerste kwartaal 2020

In de tweede helft van januari begonnen zich steeds meer verontrustende berichten te verspreiden over de verspreiding van het Coronavirus in China. Tegen het einde van de maand neemt de druk toe.

Begin februari lijkt het er echter op dat de stimuleringsmaatregelen van de centrale banken voldoende zijn om de gevolgen van het virus, dat een Chinese aangelegenheid blijft, te beteugelen. Dit duwt de markten naar nieuwe hoogtepunten.

Maar plotseling arriveert het Coronavirus in Italië. Het is een schok voor de westerse wereld dat ze zich niet langer geïsoleerd voelt van de pandemie.

De laatste week van februari is de slechtste sinds 2008 voor de markten, die in zeer korte tijd noodgedwongen catastrofale toekomstscenario’s moeten inschatten. Beleggers zijn verbaasd over de snelheid van de verhuizing. Wat beangstigend is, zijn de onvoorstelbare economische kosten van virusbeheersingsmaatregelen.

Westerse markten gaan door onzekerheid naar beneden terwijl China de effecten van het virus begint te doorstaan.

Met de maand maart raakt de markt in totale paniek. Gevreesd wordt dat het gezondheidssysteem de controle over de situatie volledig zal verliezen.

De Fed begint agressief de rente te verlagen, maar de paniek verspreidt zich verontrustend naar de kredietmarkt, die totaal illiquide wordt.

Ondertussen verspreidt de infectie zich naar andere Europese landen en de Verenigde Staten, terwijl de situatie in Italië erg moeilijk blijft. De volatiliteit blijft zeer hoog en dagelijkse indexschommelingen van 4-5% worden aan de orde van de dag.

Alle activaklassen dalen op een gecorreleerde manier. Geen van hen biedt bescherming tegen ineenstorting van de markt.

Op het minst geschikte moment besluiten de olieproducenten ook een prijzenoorlog te beginnen die, in een context van zeer moeilijke vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie, de prijzen sterk naar beneden duwt.

Ondertussen neemt de zwakte van de markt voor bedrijfsobligaties dramatische proporties aan, mede door de impact van de daling van de olieprijzen op de Amerikaanse High Yield-markt. Downgrades en wanbetalingen worden gevreesd vanwege de gedwongen stopzetting van geldstromen als gevolg van de sluitingen. De grootste ETF’s voor bedrijfsobligaties in de VS worden met aanzienlijke kortingen verhandeld, wat betekent dat hun intrinsieke waarde ver onder hun reële waarde ligt. De markt dreigt volledig in te storten.

De maatregelen van de Centrale Banken

Op dit moment komen de harde maatregelen van de Centrale Banken. Specifiek in Europa activeert de ECB een plan voor de aankoop van obligaties terwijl het Stabiliteitspact wordt opgeschort. In de Verenigde Staten kondigt de Fed de maatregelen aan die de belangrijkste van deze crisis bleken te zijn.

Enerzijds beslist het over potentieel onbeperkte aankopen van staatsobligaties, maar kondigt het vooral de start aan van programma’s voor de aankoop van bedrijfsobligaties en ETF’s op bedrijfsobligaties. Aankopen kunnen worden gedaan op zowel de secundaire als de primaire markt, waardoor bedrijven weer toegang krijgen tot krediet.

Deze maatregel voorkomt effectief het instorten van de zakelijke markt en daarmee het herstel van de markten.

Ondertussen wordt in de Verenigde Staten het grootste stimuleringsplan uit de geschiedenis gelanceerd met een totale waarde van 2000 miljard dollar.

Hierdoor laten de markten na deze maatregelen de grootste stijgingen zien sinds de jaren zeventig. Ondertussen begint op het gebied van economische gegevens de verwoestende rekening te komen voor de kosten van het stopzetten van de economische activiteit: in slechts twee weken tijd gingen in de Verenigde Staten 15 miljoen banen verloren.

Dit begint een gevoel van divergentie tussen prijzen en fundamentals te voeden dat het volledige herstel van de markten zal markeren. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk dat sommige sectoren zoals de techniek zoveel baat hebben bij de crisis.

De cijfers van de crisis

Ondertussen gebeurde het ondenkbare op de oliemarkt door een puur technische gebeurtenis waardoor de prijzen van het aflopende termijncontract daalden tot -37 dollar. De paniek wordt veroorzaakt door de haast om speculatieve longposities te sluiten om levering van ruwe olie te vermijden. De olieopslagruimten in Cushing, Oklahoma, waar de fysieke levering van de ruwe olie plaatsvindt, zijn vrijwel uitgeput door overproductie boven de vraag. De episode met negatieve prijzen is van korte duur, maar uiteraard een schok voor handelaren.

De werkloosheid in de Verenigde Staten stijgt tot 14,7%. Voor de crisis was dat 3,5%. Dit is ook de meest plotselinge beweging in de geschiedenis, nog een van deze 2020.

Derde kwartaal van 2020

Ondertussen eindigt de lockdown in Europa en komt de heropening langzaam op gang. De markten blijven zich herstellen, maar het virus verspreidt zich zorgwekkend in de Verenigde Staten.

De economische gegevens en de resultaten van de bedrijven beginnen aanzienlijk positief te verrassen, mede door de bijstelling van de verwachtingen die de afgelopen weken waren gewekt.

Desondanks blijven beleggers uiterst sceptisch over verdere rally’s en wordt het herstel na COVID-19 een van de minst begrepen en meest ondergewaardeerde marktbewegingen in de geschiedenis.

China, dat als zwaarst getroffen land aan deze crisis was begonnen, werd begin juli de drijvende kracht achter de verhogingen.

Ondertussen bereikt Europa na een lang bemiddelingsproces een akkoord over het Herstelfonds. Dit is een uiterst belangrijke eerste stap op het pad van pooling en solidariteit waar vooral perifere landen baat bij hebben.

De geldschepping door centrale banken gaat onverminderd door. Gevreesd wordt dat dit de waarde van de valuta zelf zal verwateren en “valutaontwaarding” zal aanwakkeren. In deze context duwt de goudkoorts als waardeopslag zijn prijzen naar een recordhoogte van $ 2.075. Deze beweging wordt bevorderd door de geleidelijke verzwakking van de dollar, die wordt beïnvloed door de vermindering van het renteverschil in haar voordeel, en de ineenstorting van de Amerikaanse reële rente.

“Big Tech” rapporteert geweldige kwartaalresultaten. De S&P 500-index handelt boven pre-Covid-hoogtepunten. Iets wat een paar weken daarvoor absoluut ondenkbaar was.

In de Verenigde Staten is er een boom in de woningbouw. De verspreiding van ‘slim werken’ (vanuit huis) voedt de vraag naar ruimere woningen buiten de grote steden, aangezien de behoefte aan fysieke nabijheid van de werkplek veel minder urgent is dan voorheen.

Ondertussen kondigt de Fed een nieuwe benadering van het monetaire beleid aan die haar toezegging bevestigt om de rente lange tijd laag te houden. Tussen haar twee doelstellingen, maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit, zal de Fed nu de voorkeur geven aan maximale werkgelegenheid en niet preventief optreden met renteverhogingen, zelfs niet in het geval van een gematigde stijging van de inflatie. 2% inflatie wordt nu beschouwd als een gemiddelde inflatiedoelstelling.

Dit is een zeer belangrijke verandering. In de afgelopen veertig jaar, na de inflatoire periode van de jaren zeventig en tachtig, hebben centrale banken de rol gespeeld van “waakhonden” voor de inflatie. Nu, in een context waarin structurele krachten zoals technologie en demografie de prijzen omlaag drijven, is deflatie de grote vijand.

De nieuwe aanpak van de Fed leidt tot hogere inflatieverwachtingen.

Vierde kwartaal van 2020

De maanden september en oktober worden een fase van substantiële consolidatie op de aandelenmarkten, terwijl de nervositeit toeneemt door de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ondertussen kondigen de opmerkingen van de vertrekkende president Trump aan dat hij mogelijk de resultaten zal aanvechten (vanwege de kwestie van stemmen per post). Er is angst voor chaos en rellen die een vruchtbare bodem zouden kunnen vinden onder een bevolking die al verzadigd is door COVID-19. Het scenario van langdurige onzekerheid maakt de markten bang.

Ondertussen begint de tweede golf van besmettingen in Europa effect te krijgen en nemen regeringen een reeks oplossingen voor de lockdown.

De markten komen vrij zwak aan bij de benoeming voor de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten uit angst voor de uitdaging van de stemming. Beleggers hadden gelijk in de voorspelling. Biden heeft de overhand, maar Trump daagt de stemming uit. Maar zoals vaak gebeurt, betekent raden wat er gaat gebeuren niet dat je de reactie van de markten kent.

Wanneer het meest gevreesde scenario uitkomt, registreert de Nasdaq de beste week van de afgelopen tien jaar. Het neerwaartse scenario werd grotendeels voorzien en beleggers zijn te onderwogen. Dit bevordert gewelddadige post-electorale stijgingen.

Het nieuws over de werkzaamheid van het vaccin van Pfizer verspreidt zich snel naar de markten, waardoor ze omhoogschieten. De aankondiging zorgt ook voor een gigantische rotatie in indices en sectoren die meer te lijden hadden onder de crisis. Nu is het tijd om in te zetten op de cyclische sectoren, die het meest zullen profiteren van een herstel van de economische activiteit.

Eind november werd Janet Yellen benoemd tot de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën en de markten vieren feest: samen met Powell bij de Fed is zij de garantie voor de voortzetting van het ultra-expansieve monetaire en fiscale beleid. Indices stijgen en de dollar zakt verder.

Ondertussen schieten nieuwe IPO’s in de Verenigde Staten omhoog met grote plaatsingen zoals Airbnb en Doordash.

De virussituatie in Europa verbetert echter niet. Duitsland markeert het begin van een harde lockdown, gevolgd door bijna elk ander land.

De markten zijn echter volledig gericht op vaccinatie en hebben niet zoveel te lijden.

Maar opnieuw is er de verrassing van het nieuws over de snelle verspreiding in het Verenigd Koninkrijk van een variant van het virus die nog besmettelijker lijkt. In een scenario dat enkele maanden geleden onvoorstelbaar leek, sluiten alle landen hun grenzen met Groot-Brittannië. Bij Dover vormt zich een eindeloze rij voertuigen die wachten om Frankrijk binnen te mogen. Het ziet eruit als een voorproefje van wat er zou kunnen gebeuren als er geen Brexit-deal is.

Het VK en de EU komen echter op het laatste moment, net voor Kerstmis, tot een akkoord. Na eindeloze behandelingen na meer dan vier jaar werd een akkoord bereikt, een waardig einde van dit ongelooflijke 2020.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *